Lille sortand vinder mod store vindmøller

Det blev en and, der fik Folketingets partier til at droppe idéen om en havmøllepark.

Sortanden har vundet over vindmøllerne. (Foto: Peter Nielsen © Peter Nielsen)

Sortanden vandt en sjælden sejr i Folketinget i går. Hensynet til den lille andefugl førte nemlig til, at partierne bag Energiaftalen skrottede planerne om en stor havmøllepark i havet ud for Sejerø.

Det vækker glæde både blandt politikere, ornitologer og de husejere, der slipper for synet af 350 store møller i havet ud for Sejerøbugten.

- Man kan måske grine meget af, at det er en sortand, der kom på tværs. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad der kom på tværs. Bare vi får stoppet de kystnære vindmøller, siger Venstres folketingsmedlem i Vestsjælland Jacob Jensen.

- Vindmøller er en god ting. De skal bare være ude på vandet. Der generer de mindst og der blæser det i øvrigt også mest, fortsætter Jacob Jensen.

Vindmøllerne langs Sejerø Bugt blev ikke forpurret af hensyn til mennesker. Det var den sjældne sortand, der fik et massivt flertal til at sige nej.

- Vindmøllerne skræmmer tilsyneladende sortænderne, sådan at noget af deres fourageringsområde ikke vil kunne bruges mere. Det går ud over bestanden, siger Lasse Braae, der er Formand Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland.

Sortanden er en havdykkeand, der lever ude på havet.

- Den stiller specielle krav til de steder, den skal leve. Der skal ikke være for dybt, for den skal dykke ned til bunden og finde føde. Et af de områder, der er egnet til det, er Sejerøbugten, forklarer Lasse Braae.

Fakta om sortanden:

  • Sortanden er en næsten helt sort dykand. Hannerne har gult på næbbet, mens hunnerne er mere brune i dragten, men med en mørkere kalot.

  • I Danmark er sortanden en meget almindelig trækgæst og vintergæst, men også om sommeren er der mange sortænder i de danske farvande.

  • Sortanden lever hovedsagelig af muslinger, især hvælvet trugmusling, og snegle.

  • Sortanden har et vingefang på 79-90 centimeter.Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

FacebookTwitter