Mangel på praktiserende læger i Region Sjælland: Kun hver tredje stilling besættes

Region Sjælland og Praktiserende Lægers Organisation går nu sammen om en ny kampagne, der skal stoppe blødningen.

Kun hver tredje stilling i Region Sjælland for de praktiserende læger bliver besat (Foto: © Grafik af Sandra Bertelsen, DR)

Fyldte venteværelser, længere køreture og øget ventetid kan meget vel blive virkelighed for borgerne i Region Sjælland, når de skal til undersøgelse hos deres praktiserende læge.

Sidste år var det nemlig kun hver tredje stilling som praktiserende læge i Region Sjælland, der blev besat.

Derfor har Region Sjælland slået sig sammen med Praktiserende Lægers Organisation om en ny kampagne, der skal tiltrække læger.

Formand for Praktiserende Lægers Organisation Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg, mener, at manglende viden om Region Sjælland er en del af forklaringen på lægemanglen i området.

- Mange har ikke et kendskab til det at være praktiserende læge i Region Sjælland, og vi har ikke tidligere haft en lægeuddannelse i regionen, så kendskabet til området er meget begrænset.

I Region Sjælland har man længe været opmærksom på problemet og anerkender, at det er svært at lokke læger til området.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) understreger vigtigheden af kampagnen for at skabe opmærksomhed, men påpeger samtidig, at den ikke kan stå alene.

- Vi har brug for at sætte fokus på de gode muligheder, støtte de nye læger og sikre det gode lægeliv, for i fremtiden bliver der uddannet flere læger, og så skal vi sikre, at de bliver fordelt derud, hvor de mangler mest, og det arbejder vi meget med i regionerne og i Folketinget.

Som en del af kampagnen er der blevet produceret en række videoer, hvor læger fra Region Sjælland deler deres oplevelser som praktiserende læger og fortæller, hvorfor de har valgt at arbejde netop her.

Mie Korsbæk under optagelse til kampagnen fra Region Sjælland og PLO (© Praktiserende Lægers Organisation)

Mie Korsbæk, der selv specialiserer sig som praktiserende læge i Region Sjælland, har medvirket i kampagnen og ser klare fordele ved at arbejde i regionen.

- Vi er ikke kun læger, vi har også et liv ved siden af, og der er nogle andre muligheder i Region Sjælland for familielivet. Derudover kan jeg gøre en større forskel i Region Sjælland, da der er mange patienter med kroniske forløb, siger Mie Korsbæk.

Manglende læger skaber utryghed

Landdistrikternes Fællesråd ser med stor bekymring på manglen på læger, da borgerne forventer at kunne få en praktiserende læge tæt på, hvor de bor. Konsekvensen kan være katastrofal for regionen, advarer formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

- Borgerne kan ende med at få en læge, der ligger langt væk eller i værste tilfælde ikke være tilknyttet en praktiserende læge, og det skaber stor utryghed. Der er geografiske forskelle på lægemanglen, og det kan påvirke, hvor folk ender med at bosætte sig.

Problemet med lægemanglen i Region Sjælland er blevet værre i løbet af de seneste 10 år. I 2013 blev 92 procent af de ledige stillinger for praktiserende læger besat. Derefter begyndte det langsomt at gå ned ad bakke, i 2020 blev kun halvdelen af stillingerne besat, mens det sidste år altså blot var hver tredje.

Men selvom man langsomt har kunnet følge udviklingen gå den gale vej, mener Steffen Damsgaard ikke, at det er for sent at gribe ind.

- Der er blevet gjort en række initiativer for at gøre landdistrikterne attraktive, men det er i hvert fald på høje tid, at man gør noget, og det kunne være gjort noget før. Det, jeg hæfter mig ved, er, at man nu sætter alle sejl ind for at få læger til Region Sjælland.

Kampagne kan ikke stå alene

For at komme problemet til livs skal man tænke i flere løsninger end kun kampagner, der fortæller om livet som praktiserende læge i regionen, siger Steffen Damsgaard.

- Der er flere elementer på løsningspaletten, blandt andet regionsdrevne klinikker eller differentieret lægehonorar, så der, hvor patienterne kræver mest behandling, hvilket ofte er tilfældet i landdistrikterne, betaler man lægerne lidt ekstra for at sikre lægedækningen, siger han.

Mie Korsbæk er også glad for, at den nye kampagne kan give større indsigt i livet som læge i Region Sjælland, men mener, at uddannelsesstrukturen bør genovervejes.

- Skal man have folk ud til provinsen, bliver man nødt til at rykke dele af uddannelsen ud i landet tidligere, så man får at se, at der er ret mange muligheder herude. 20'erne er bare nogle afgørende år, hvor mange begynder at etablere sig og starte familie op.