Mangelfuld journalføring af kræftforløb i Region Sjælland

Region Sjælland har i en intern undersøgelse fundet 113 tilfælde, hvor årsagen til ventetid på behandling hos patienterne ikke er noteret.

I 113 tilfælde, hvor årsagen til ventetid på behandling hos patienterne ikke er noteret, er nu blevet afsløret i en intern undersøgelse i Region Sjælland. (Foto: Region Sjælland © Region Sjælland)

En stikprøve fra Rigsrevisionen har ført Region Sjælland på sporet af en mangelfuld journalføring hos flere kræftpatienter.

Rigsrevisionen har undersøgt kræftforløb fra hele landet. Heraf 66 forløb i Region Sjælland.

I cirka 30 procent af patientforløbene fra Region Sjællands stikprøve var bekendtgørelsen om maksimale ventetider ikke overholdt, da ventetiden var overskredet uden dokumentation for årsagen.

Det fik Region Sjælland til at undersøge samtlige kræftbehandlingsforløb i 2017 og 2018, hvor der i perioden blev behandlet 3.889 patienter i regionen.

Undersøgelsen har nu vist, at 113 kræftpatienter fra Region Sjælland i 2017 og 2018 har fået udskudt deres behandling, uden at årsagen er blevet noteret i deres journaler. Det har regionen selv indberettet til Sundhedsstyrelsen.

Størstedelen af den manglende dokumentation var om ventetider på operationer for brystkræft.

- Det er en undersøgelse, vi selv har sat i gang af egen drift, efter vi så, at Rigsrevisionen havde fundet nogle tilfælde, hvor vi ikke havde dokumenteret ordentligt i vores journaler. Vi betragter det med så stor alvor, at vi gennemgik samtlige patienter, vi har haft i 2017 og ind til nu i 2018, hvor vi har fundet 113 patienter, hvor der ikke var dokumenteret nok i journalerne, fortæller koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen.

- Enhver overskridelse af en for meget. Derfor ser vi på med stor alvor.

"Vi har øget kapaciteten"

Koncerndirektøren fortæller også, at hovedparten af overskridelserne har været inden for brystkirurgien, hvor man har haft kapacitetsproblemer i form af manglende personale.

- Inden for brystkirurgien har vi gjort en særlig indsats. Vi har øget kapaciteten. Derudover har sygehusledelsen og afdelingsledelsen på ugentlig basis en snak om det her, og de sørger for, at det går, som det skal, siger han.

Leif Panduro Jensen understreger, at der kan være en god grund til, at nogen patienter oplever at få deres behandling udskudt.

- Hvis patienten først skal igennem et hjerteforløb, kan ens kræftforløb godt udskydes og overskride ventetider. Det gælder også, hvis man skal igennem en stor operation. Det skal man bare huske at dokumentere i journalen, siger han.

Resultaterne fra den interne undersøgelse kommer i kølvandet på to andre sager i Region Sjælland, hvor der har været overskredne ventetider på kræftbehandling på grund af manglende kapacitet, og i sidste uge kom det frem, at 735 kvinder ikke var blevet undersøgt grundigt nok for brystkræft på Ringsted Sygehus.

Men patienter kan godt stole på behandlingen i Region Sjælland, understreger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

- Det kan man. Vi har fokus på det hele, og der er rettet op på det hele i dag. Man kan rolig stole på behandlingen, og når vi dokumenterer kvaliteten i vores region, er den i top som i resten af landet, siger han.

Facebook
Twitter