Marker langs vandløb mister værdi

Landmænd døjer med oversvømmede marker langs vandløb. Jorden synker, mener vandekspert.

Flere landmænd klager over, at kommunerne ikke renser vandløbene tilstrækkeligt. Det betyder, at deres marker står under vand, og det giver problemer med vinterafgrøderne.

Jørgen Gregersen og Arne Rasmussen er begge landmænd i Ringsted kommune, og de mener, det er en katastrofe.

- Vandløbene bliver ikke ordentligt renset op, så vores dræn har frit udløb. Det er det største problem, vi har at slås med, siger Arne Rasmussen.

Kommune afviser problemet

Ringsted kommune har ansat en entreprenør til oprensning af vandløb, men miljøsagsbehandler Henrik Rasmussen mener, de har udført oprensningen korrekt.

- Men hvis en lodsejer henvender sig med konkrete problemer, tager vi naturligvis ud og kigger på det, siger Henrik Rasmussen.

Det mener landmand Arne Rasmussen dog ikke er tilfældet.

- Kommunerne skal lære at lytte til landmændene og have respekt for vores forfædre, som har postet massevis af skattekroner i at afdræne vores marker. Nu står det i en moderne verden og bliver til sumpe og resulterer i en del tabte arbejdspladser, siger han.

Jorden synker og mister værdi

Vandekspert hos det rådgivende ingeniørselskab NIRAS Henrik Lynghus siger, at landmændene er op i mod naturen.

- Når drænet jord tæt på vandløb har et højt indhold af tørv, så vil jorden med tiden sætte sig omkring en centimeter om året. Så værdien af jorden bliver ringere og ringere, siger Henrik Lynghus.

I Kongemosen har man lavet opmålinger over 100 år i forbindelse med arkæologiske udgravninger. Her er jorden sunket omkring 3 meter.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk