'Matrikelfinte' får miljøordførere til at rynke panden: Ikke hensigten med lovgivningen

Landmænd kan slippe for miljøkrav ved at dele landbrugsejendomme op. Nu skal miljøministeren undersøge, om der er hul i loven.

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil nu undersøge, om der er et hul i loven, der gør det muligt for landmænd at komme uden om skrappe miljøkrav ved at dele deres ejendomme op. (Foto: Henning Bagger © Scanpix Danmark)

Planerne om en ny svinefarm til op mod 20.000 slagtesvin uden for Næstved har fået flere miljøordførere på Christiansborg til at reagere.

Udvidelsen sker nemlig uden at en allerede eksisterende stald til 120.000 smågrise, der kommer til at ligge helt op ad det nye anlæg, bliver regnet med i miljøbelastningen, når kommunen skal give en miljøgodkendelse. Og det er på trods af, at begge stalde ejes af samme svineproducent, Tybjerggaard.

Det kan lade sig gøre, fordi den nuværende stald ligger på sin egen matrikel. Men det er en ”matrikelfinte” for at slippe for skrappe miljøkrav. Det mener De Radikales miljøordfører, Zenia Stampe.

Og derfor har hun nu opfordret miljøminister Lea Wermelin (S) til at få lukket det hul i lovgivningen.

- Miljøet er jo ligeglad med, om det er to forskellige ejendomme, eller om det er den samme, for det er jo den samlede miljøbelastning, der er afgørende. Derfor ender landmanden med at få lov til at forurene mere på den her måde, end han ville få lov til, hvis han havde søgt en almindelig udvidelse, siger hun.

Og Socialdemokratiets miljøordfører, Kasper Roug, er enig.

- Det virker som om, man laver nogle matrikler, der ligger tæt på hinanden og så i stedet for kun at bygge én stor svinefarm, så kan man bygge to store svinefarme ved siden af hinanden, og det er ikke hensigten med lovgivningen, siger han og tilføjer, det er fuldt lovligt, hvad svineproducenten gør.

Og derfor vil regeringen nu se på, om loven skal laves om, siger han.

- Det bliver vi nødt til at kigge på.

Den nye grisestald på sin egen matrikel kommer til at ligge helt op ad den nuværende. (Foto: Max Jakobsen Miljørådgivning)

Utilfredse naboer

Flere naboer til den eksisterende svinestald mener, at Tybjerggard har været lige lovligt kreativ med matrikelfinten. Og endnu en stald giver anledning til bekymring.

Benth Micho Lange bor 550 meter fra det eksisterende anlæg, der er på størrelse med flere sportshaller og ifølge ham spreder en stank af gylle, der sætter sig alle steder - ikke mindst, når gyllen spredes på markerne.

Og han ser ikke frem til endnu et svineanlæg.

- Uanset vindretningen lugter her af gylle. Det lugter som om, nogen hele tiden fiser, og det kradser i næsen. Håndtagene på ejendommen bliver fedtet ind af gylleluften, og vi må konstant vaske bilruderne, selv om bilerne står i carport, siger han.

At miljøbelastningen fra de to anlæg ikke skal vurderes som et, når kommunen skal give en miljøgodkendelse, selv om de har samme ejere, mener Benth Micho Lange er en smutvej uden om de nuværende miljøkrav.

- Der må være et stort hul i loven, når man bare kan lade være med at tage hensyn til den eksisterende svinefarm, når der skal bygges en ny.

Benth Micho Lange er nabo til Tybjerggaard, og han er generet af de nuværende anlæg. Både trafikken til og fra grisestalden, men også lugten af gylle. Han er meget utryg ved, at endnu et anlæg skal op. (Foto: Per Gade Gyldenkærne DR)

Ikke en finte

Det er landmand Kasper Jeppesen, der står i spidsen for svineproduktionen på Tybjerggaard, og han er ked af, at naboerne er utilfredse.

- Jeg er ked af, hvis vores produktion giver anledning til, at vi generer lokalbefolkningen. Vi prøver hver evig eneste dag at gøre os umage med ikke at genere vores omgivelser. Vi er klar over, at vi, når vi vokser i størrelse, er mere forpligtet til at tage mere hensyn til vores omgivelser, siger han og tilføjer, at der ikke er tale om en finte med de to matrikler.

- Vi har absolut ikke haft bagtanker med at bygge på en selvstændig matrikel. Det har været nødvendigt for at købe tre hektarer med jord, så vi kan bygge en grisestald.

Miljøminister på sagen

På baggrund af blandt andet sagen med Tybjerggaard i Næstved Kommune har miljøminister Lea Wermelin bedt sit ministerium om at undersøge, om der skulle være et hul i den nuværende lovgivning, der gør det muligt for landmænd at skille to landbrugsejendomme, så de kan komme uden om skrappe miljøkrav.

I et ministersvar skriver Lea Wermelin, at hun er opmærksom på, at de her sager kan medføre en mere lempelig miljøvurdering, og at hun er bekendt med to sager, hvor landmænd har adskilt deres ejendom i to matrikler, der begge benyttes til husdyrbrug.

Og derfor skal ministeriet nu undersøge, om husdyrbrugsloven og husdyrreguleringen virker efter hensigten.