Medarbejder til politikere efter brystkræft-skandale: Grænsen er overskredet for, hvad vi lægger ryg til

Radiografer savner opbakning fra politikere efter mangelfulde brystundersøgelser.

Charlotte Graungaard Falkvard er formand for Radiograf Rådet. Hun mener, at det ville være 'unaturligt', hvis hendes medlemmer ikke var påvirkede af sagen om mangelfulde brystundersøgelser. (Foto: PRIVATFOTO © (c) DR)

Artiklen er rettet den 28/2-2019. Af artiklen fremgik det tidligere, at personalet på Ringsted Sygehus' radiologiske afdeling ikke skulle forvente et møde med Region Sjællands politikere foreløbig. Dette er ikke korrekt. Regionen har til DR Sjælland oplyst at regionrådsformanden mødes med personalet torsdag. Derfor er det nu rettet. DR Sjælland beklager fejlen.

'Vi føler os angrebet på vores faglighed og savner opbakning fra regionen.'

Sådan lyder en del af teksten i et brev, som en medarbejder fra radiologisk afdeling på Ringsted Sygehus har sendt til Region Sjællands forretningsudvalg.

Brevet er sendt som en reaktion på de seneste mange ugers historier om kvinder, som ikke er blevet undersøgt godt nok for brystkræft.

I alt har 735 kvinder med mistanke om brystkræft fået foretaget undersøgelser for brystkræft, der var mangelfulde, fordi sygehuset ville spare lægetimer og undersøgelsestid.

En af politikerne i regionsrådet, Bruno Jerup fra Enhedslisten, har over for TV Øst kaldt det 'en skandale', at radiografer og andet personale på radiologisk afdeling ikke lod ledelsen eller politikerne vide, at brystundersøgelserne ikke blev udført i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

I sidste uge holdt tillidsrepræsentanten for medarbejderne på Radiologisk Afdeling et telefonmøde med Charlotte Graungaard Falkvard, der er formand for radiografernes fagforening Radiograf Rådet.

Formanden fortæller om en afdeling med cirka 50 medarbejdere, der er meget påvirkede af sagen:

- De føler sig selvfølgelig lidt pressede og er trætte af situationen, siger Charlotte Graungaard Falkvard og fortæller, at medarbejderne er kede af det på de kvinders vegne, der ikke er blevet undersøgt grundigt nok.

Brevet til politikerne ærgrer Charlotte Graungaard Falkvard.

- Det burde ikke være nødvendigt. Politikerne burde jo for længe siden have været ude og bakke deres medarbejdere op. Anerkende, at der er sket en fejl, række fremad og så sige: ’Vi ved, at fagligheden er på plads. Her er tale om en fejl, men vi ved, at fagligheden er fin’.

Regionrådsformand: Fuld tiltro til faglighed

Heino Knudsen, der er socialdemokratisk formand for Region Sjælland, mener dog, at regionen har givet medarbejderne på Ringsted Sygehus fuld opbakning.

- Jeg vil meget gerne have, at det er tydeligt, at det ikke handler om den enkeltes faglighed. Tværtimod har vi fuld tiltro til den enkeltes faglighed og er enormt glade for det stykke arbejde, som den enkelte medarbejder leverer.

Charlotte Graungaard Falkvard mener, at regionens politikere godt kunne 'besvære sig med at møde op på afdelingen og få en stille og rolig snak' for at bygge noget tillid op.

- Jeg synes, regionen skulle gøre en indsats og måske møde op med lidt morgenbrød og holde et møde og vise, at de har tillid til de mennesker, der arbejder på afdelingen.

Og sådan et møde er rent faktisk på vej, siger Heino Knudsen. Han oplyser at han mødes med personalet torsdag.

Medarbejderen, der har skrevet brevet, ønsker ikke at stå frem med sit navn, da vedkommende er bange for at blive fyret for sine udtalelser.

DR Sjællands redaktion er bekendt med afsenderens identitet.

Uddrag af brevet til medlemmerne af Forretningsudvalget i Region Sjælland:

 • Jeg retter denne henvendelse i kølvandet på den verserende tilsynssag vedrørende de mangelfulde brystundersøgelser i Ringsted.

 • Uden at skulle tage stilling til eller stille spørgsmålstegn ved hele processen omkring beslutningerne i Region Sjælland i nævnte sag, føler jeg anledning til at udtrykke den frustration og magtesløshed, som lige nu præger afdelingen.

 • Medarbejderne på Radiologisk Afdeling møder hele vejen rundt en horde af utilfredse tilkendegivelser fra patienter og kvinder fra folkeundersøgelsen, og personalets grænse for, hvad de skal lægge ryg og ører til, er således for længst overskredet.

 • ...Vi savner i den grad opbakning af det gode stykke arbejde, vi i en årrække har udført og fortsat udfører.

 • Når vi i pressen ser regionens politikere stille sig frem og direkte vise os mistillid, bliver vi oprigtigt kede af det og kan ikke genkende det sagte i vores arbejde. Kort sagt føler vi os angrebet på vores faglighed, hvilket vi ikke kan sidde overhørig.

 • Jeg ser frem til at få jeres tilbagemelding. Samtidig vil jeg lade det være en åben invitation til jer, såfremt I måtte finde ønske om at komme forbi og se vores afdeling.

Tidslinje over sagen

 • Mellem 2013 og 2017 tilbyder Ringsted Sygehus undersøgelser for brystkræft, der ikke er i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

 • 30. oktober 2016 - En kvinde klager over behandlingen.

 • 23. december 2016 - En overlæge konkluderer over for klageinstansen, at kvinden er behandlet forkert.

 • 14. september 2017 - Sagen sendes videre til en faglig vurdering.

 • 19. oktober 2017 - I vurderingen konstateres det, at en læge allerede året før gjorde opmærksom på den mangelfulde praksis.

 • 30. november 2017 - Klageinstansen orienterer tilsynsmyndigheden om problemet.

 • 13. februar 2019 - Sygehusdirektør Vagn Bach bliver fyret.

Facebook
Twitter