Medarbejderflugt, stress og sammenbrud blandt ansatte på Psykiatrisygehuset i Slagelse

Stressende arbejdsforhold skyld i dårlig behandling af patienter.

Flere nuværende og tidligere patienter på Psykiatrisygehuset i Slagelse fortæller, at de får mere medicin end samtale og terapi, når de er indlagt. Det er på grund af stress og dårligt arbejdsmiljø, siger medarbejder. (Foto: © Ann Smed Madsen, DR Sjælland)

Dårligt arbejdsmiljø, stress, sygemeldinger og opsigelser på stribe. Det er hverdagen på Psykiatrisygehuset i Slagelse, og forklaringen på, hvorfor flere patienter føler, de får en dårlig behandling.

Flere nuværende og tidligere patienter på Psykiatrisygehuset i Slagelse har de seneste dage fortalt om, hvordan de får mere medicin end samtale og terapi, når de er indlagt.

Det har Søren Rask Bredkjær, lægefaglig vicedirektør for psykiatrien i Region Sjælland afvist, men en anonym medarbejder på Psykiatrisygehuset har over for DR Sjælland bekræftet, at de ansatte er så pressede, at de ikke har tid til at tage sig af patienterne, men i stedet må give mere medicin.

Det skyldes, at der er stor mangel på personale på Psykiatrisygehuset i Slagelse, og det er ikke mindst svært at fastholde det personale, der bliver ansat.

- Der er rekrutteringsproblemer i hele Region Sjælland, men det er særligt i Slagelse, vi ser, at det er rigtigt voldsomt, siger Ulla Birk Johansen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Otte sygeplejersker i stedet for 24

Som eksempel nævner hun en konkret afdeling på sygehuset, som er normeret til at have 22-24 sygeplejersker ansat.

- Aktuelt er der otte sygeplejersker, og halvdelen er helt nyuddannede. Heraf er der allerede en del, der er sygemeldt på grund af stress, siger Ulla Birk Johansen.

En ansat som har valgt at være anonym fortæller, at vedkommende ikke er glad for at arbejde på psykiatrisygehuset i Slagelse.

- Alle vores kolleger stopper på stribe, folk går ned med stress, nærmest hver dag hører vi om kolleger der er startet til psykolog, fordi de har det dårligt, siger den anonyme medarbejder, hvis identitet er redaktionen bekendt.

Medarbejderen mener, at forholdet mellem ledelsen og medarbejderne er dårligt.

- Folk skifter job, fordi der ikke bliver kommunikeret med os fra ledelsen, og hvis vi går til dem med problemer på vegne af hele afdelinger, bliver det ikke taget alvorligt, siger den anonyme medarbejder.

Region Sjælland tager problemet alvorligt

Det billede kan man dog ikke genkende i Region Sjælland, siger Søren Rask Bredkjær, lægefaglig vicedirektør for psykiatrien i Region Sjælland.

- Jeg tror, ledelsen gør rigtig meget for at tale med personalet og få dem orienteret grundigt og selvfølgelig tager henvendelser fra personalet alvorligt og drøfter dem, siger han.

I Dansk Sygeplejeråd er de i dialog med psykiatriledelsen i Region Sjælland, men i sidste ende er det et politisk ansvar, som det nye udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering må tage sig af, mener Ulla Birk Johansen.

Gitte Simoni (DF) er formand for det nye udvalg, og hun vil nu bede om en dybdegående orientering om, hvad der foregår på Psykiatrisygehuset i Slagelse på næste møde den 14. marts, oplyser hun.