Mere plastik skal genanvendes: Flere partier vil ensrette sortering i kommunerne

Presset vokser på regeringen for at indføre ens praksis i kommunernes sortering af plastik.

Lige nu er der ikke fælles retningslinjer for plastiksortering i landets kommuner. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man vil genanvende plastik. (Foto: Ann Smed Madsen DR Sjælland)

Når kommunerne i dag samler husholdningsaffald, er der stor forskel på, om borgerne i de enkelte kommuner skal sortere plastikaffald fra, så det kan blive genanvendt.

Det er nemlig op til den enkelte kommune selv at bestemme, hvad der skal frasorteres og genbruges, så længe kommunerne lever op til nogle overordnede krav. Blandt andet et EU-krav om, at 50 procent af alt plastik skal genanvendes i 2030.

I fremtiden er målet, at man skal kunne genanvende al den plastik via et højteknologisk plastiksorteringsanlæg, som er bestilt af 40 primært sjællandske kommuner.

Her vil man forsøge at indgå frivillige aftaler med kommunerne om at sortere ens, så anlægget nemmere kan få adgang til de rigtige typer plastik.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står derfor klar med krav om mere ensarterede regler på tværs af kommunerne, når regeringen efter sommerferien fremlægger deres handlingsplan for mere genanvendelse af plastik.

Politisk velvilje for retningslinjer

Formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Pia Adelssten (DF) siger, at hun godt kan se for sig, at man ensretter plastiksorteringen.

- Der er mange steder i industrien, hvor de skriger på genbrugsplast, og kapaciteten er til at genanvende det, og det synes jeg, vi skal udnytte, så vi får samlet ind på den rigtige måde, siger hun.

Også socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er klar. Men her er det målet og ikke metoden, der er vigtig.

- Det, der er vigtigt for os, er, at det plastic, der kommer ud af sorteringen, bliver i ensarterede kvaliteter og i samme typer, siger Christian Rabjerg Madsen.

Og Venstres miljøordfører Erling Bonnesen er ikke afvisende, selvom han mener, at der skal være mest mulig metodefrihed for den enkelte kommune.

- Jeg kan godt se for mig på det lange stræk, at der er en vis form for ensartethed i måden, vi samler ind på, bare vi husker, at der stadig skal være rum for metodefrihed, siger Erling Bonnesen.

Vigtigt med ensartede regler

Skulle det lykkedes at få samlet kommunerne om en ens måde at samle plastik ind på, så vil plastindustrien glæde sig. Hos virksomheden Dansk Affaldsminimering, der behandler forurenet plast fra husstande, håber driftsleder Christian Bille, at der kommer fælles regler for, hvilken skraldespand plastikken bliver smidt i:

- Det er vigtigt, at der instrueres i fordelingen af plast ude i kommunerne, for ellers vil det være svært at skabe en ensartet produktion, når vi skal genanvende plastik, siger han.

Også miljøorganisationen Plastic Change har været ude og slå på tromme for ens plasticsortering, for ellers vil det gå ud over det kommende affaldssorteringsanlæg, siger siger projektleder Anne Aittomaki:

- Hvis hele det her anlæg skal blive en succes, så er det vigtigt, at man får de kommunale fordelinger på plads, ellers er jeg bange for, at det bliver en underskudsforretning, siger hun.

Håbet er, at det nye plastiksorteringsanlæg skal stå klar i starten af 2020 et sted på Sjælland.