Stor vindmøllepark var egentlig bremset, men energikrise kan gøre den mulig igen

Et farvel til russisk gas bør gøre det lettere at få tilladelse til at bygge vindmøller, siger forsker.

Energistyrelsen giver kun meget sjældent dispensationen. Alligevel vil European Energy forsøge at få tilladelse til at opføre en vindmøllepark, selv om det ligger i et Natura2000-område. (Foto: Dennis Olsgaard © DR)

De seneste ti år har energiselskabet European Energy drømt om at opføre en vindmøllepark, der kan levere el til 350.000 husstande, på et havområde syd for Omø i Smålandsfarvandet.

Men som med mange andre vindmølleparker slås de med skrappe naturkrav.

Derfor blev projektet sidste år skudt til hjørne, fordi EU i mellemtiden havde udnævnt området til et Natura2000-område for at beskytte det lokale fugleliv.

Nu øjner energiselskabet dog alligevel en mulighed for at få tilladelse til at bygge vindmøller på havområdet. Byggeprojekter kan nemlig få dispensation fra de europæiske naturbeskyttelsesregler, hvis byggeriet vurderes at have stor samfundsmæssig betydning.

Og det mener direktør i European Energy, Knud Erik Andersen, at vindmølleparken ved Omø har.

- Det er lidt nyt land for os, men vi har besluttet os for at afsøge det. Vi er gået i gang med arbejdet, og det kommer til at tage lidt tid, men vi håber selvfølgelig på et positivt resultat, siger han.

Og energiselskabet har en ganske god sag, hvis man spørger professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh.

- Når vi står med så store ting, som har så væsentlig samfundsinteresse som vindmølleparker, så forekommer det mig meget oplagt at gøre brug af undtagelsen, siger han.

Han peger dog samtidig på, at en dispensation blandt andet kræver, at energiselskabet kompenserer den natur, der vil blive påvirket af byggeriet.

- Men hvis man gør det, så mener jeg ikke, at EU-reglerne hindrer en etablering af en meget omfattende udbygning af vindmølleparker, siger Peter Pagh.

Frygt for international energikrise kan gøre det lettere

Det er Energistyrelsen, der står for sagsbehandlingen af vindmølleparken, og de har kun meget sjældent givet dispensationen.

Ifølge kontorchef Jonas Axelgaard har styrelsen nemlig en lang tradition for at planlægge og udbygge havvind, så det tager hensyn til EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, så der derfor ikke har været brug for dispensationsmuligheden.

Men Ruslands invasion af Ukraine kan dog være med til at skubbe til den arbejdsgang, mener professor Peter Pagh. For når den danske regering gerne vil udfase russisk gas, så bør det åbne for større produktion af vindenergi, siger han.

- Man behøver jo ikke en krig i Ukraine for at gøre det, men i det øjeblik at der er et forsyningsproblem, så udvides muligheden for at bruge undtagelsen. Det har EU-domstolen sådan set også tilkendegivet.

I European Energy havde direktør Knud Erik Andersen egentlig besluttet sig for at søge om dispensation før krigen i Ukraine brød ud. Men han mener, at den nuværende situation blot er med til at tydeliggøre vigtigheden af mere vindenergi.

- Krisen underbygger jo bare, at der er brug for mere uafhængighed og mere grøn energi. Og det er jo det, som det her projekt vil kunne bidrage med.

Klimaordfører: Det er en skamplet på vores samlede godkendelsessystem

Også på Christiansborg findes der opbakning til vindmølleparken ved Omø. Hos Radikale Venstre er energi- og klimaordfører Rasmus Helveg Petersen nemlig helt enig i, at Danmark skal have mere vindenergi.

- Det skal vi. Vi står i en klimakrise, og vi er nødt til at have store tekniske anlæg, der laver grøn strøm. Det kommer vi til at gøre ude i Nordsøen, og det skal vi også gøre i de indre farvande - og det haster.

Derfor ser han også gerne, at byggeriet ved Omø kan få en dispensation hurtigst muligt – for vindmøllerne burde allerede stå og snurre, siger han.

- Jeg mener, at det har taget voldsomt grotesk for lang tid. Jeg synes, at det er en skamplet på vores samlede godkendelsessystem, og jeg er ked af, at de møller ikke står der i dag. Både for klimaets skyld, men især også for rimelighedens skyld i forhold til den private opstiller.

Hos Venstre er miljøordfører Jacob Jensen dog ikke klar på at dele dispensationer ud.

- Jeg mener ikke, at vi behøver lave den slags undvigelser. Jeg synes, at vi skal beskytte vores miljø og vores natur. Vi er jo i fuld gang med at udbygge vind rigtig mange andre steder med store vindmølleparker til havs, og jeg mener, at det er den vej, vi skal forsætte.

Miljøminister Lea Wermelin (S) ønsker ikke at kommentere på sagen.