Millioner skal redde liv på botilbud på Sjælland

Regionen har fået knap ni millioner kroner til et projekt, der skal forebygge vold på botilbud.

I løbet af de seneste år er flere ansatte på psykiatriske botilbud blevet dræbt af psykisk syge borgere - blandt andet på Saxenhøj i Saxkøbing i 2014. (Foto: DR © DR)

Efter flere drab på ansatte på botilbud de seneste år er der afsat satspuljemidler til at forebygge vold på de socialpsykiatriske botilbud.

Knap ni af de millioner skal i Region Sjælland bruges til et projekt, der skal få den regionale psykiatri og de kommunale botilbud til at arbejde tættere sammen.

Med projektet skal psykiatrien i Region Sjælland bedre kunne vejlede beboere og ansatte på videomøder, og medarbejdere, som selv tidligere har haft psykiske sygdomme, vil kunne rykke ud til botilbuddene og hjælpe, hvis en situation spidser til.

Det skal forebygge vold, fortæller ledende overlæge i Psykiatrien Vest Birgitte Welcher.

- Når der opstår en voldsepisode, har der altid været et forløb forude, og med et dagligt tæt samarbejde og ansvarsfordeling skal vi forhindre, at et forløb kører af sporet, siger hun.

I Region Sjælland fik ni botilbud sidste år et påbud eller strakspåbud fra Arbejdstilsynet på grund af risiko for for vold og trusler mod ansatte, og det satspuljestøttede projekt skal være med til at gøre arbejdet mere sikkert for de ansatte.

Eddie Göttsch, leder af Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, der blandt andet driver botilbud, tror på, at projektet vil gøre arbejdet sikrere for de ansatte:

- Hvis vi lykkes bedre med at hjælpe de her mennesker, som er psykisk udfordrede, vil medarbejderne finde større tryghed i at arbejde, og det vil konkret nedbringe omfanget af vold og trusler, siger han.

Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen beskriver indsatsen som et skridt i den rigtige retning, men han mener ikke, at de her projekter kan stå alene. De bør følges op af regler om aldrig at arbejde alene, siger han.

I alt har Folketinget tilbage i efteråret afsat 400 millioner fra satspuljemidlerne til at forebygge vold på botilbud.

Fakta om satspuljemidler til forebyggelse af vold:

  • Efter det seneste drab på en ansat på det socialpsykiatrisk botilbud Lindegården i Roskilde i marts sidste år, afsatte Folketinget i efteråret 2016 400 millioner kroner i satspuljemidler til en handlingsplan til at forebygge vold på botilbud.

  • I puljen til ”styrket sundhedsfaglig rådgivning” på 57 millioner kroner, der netop er delt ud, får Region Sjælland knap ni millioner, mens Region Midtjylland får godt 12 millioner kroner og Region Nordjylland knap fem millioner. Se flere regionale tal her.

  • Resten af de 400 millioner går blandt andet til at oprette 150 pladser på rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal kunne rumme nogle af de mest udsatte patienter med svære psykiske lidelser i mellem tre og seks måneder i stedet for at de skal bo på et botilbud.Kilde: Sundheds- og ældreministeriet.

Facebook
Twitter