Minister lukker hul i loven: Slut med, at svinefarme omgår miljøkrav

Miljøminister Magnus Heunicke (S) bebuder indgreb mod den såkaldte matrikelfinte

Beboerne i den lille landsby Rislev uden for Næstved demonstrerede for en måneds siden mod matrikelfinten (Foto: © Per Gade Gyldenkaerne, (c) DR)

- Det skal være slut med den såkaldte matrikelfinte, der gør det muligt for husdyrbrug at omgå miljøkrav. Det er et hul i loven, og det bliver nu lukket.

Sådan lød det her til formiddag fra miljøminister Magnus Heunicke (S).

Matrikelfinten betyder kort fortalt, en landmand samlet set kan forurene mere ved at lægge to store husdyrbrug med f.eks. svin eller køer ved siden af hinanden, men på hver deres matrikel.

Hvert husdyrbrug skal så have sin egen miljøtilladelse – uden at der skal tages hensyn til den samlede forurening.

Øget hensyn til miljøet

Lovforslaget mod finten kommer med i regeringens lov-katalog, der bliver fremlagt ved Folketingets åbning i oktober, oplyser Magnus Heunicke.

-Der er eksempler på, at det her hul i loven er blevet udnyttet, så store husdyrbrug med mange tusinde svin har udvidet produktionen, uden at der et taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet, siger ministeren.

Den nye lov vil betyde, at husdyrbrug, der ligger tæt på hinanden, i fremtiden vil blive godkendt som en samlet enhed, hvis de for eksempel har fælles anlæg som gylle- eller fodersystemer eller samme ejer eller fælles regnskaber.

Magnus Heunicke kalder lovindgrebet for et nålestik. Det skal nemlig også fortsat være muligt at gennemføre et generations-skifte, hvor en gård bliver delt op i matrikler, fastslår han.

Beboere har sat finte på landkortet

Lov-initiativet mod matrikelfinten blev her til formiddag lagt frem ved et kombineret presse- og beboermøde i den lille landsby Rislev uden for Næstved, og det er næppe tilfældigt, at mødet blev holdt i lige netop Rislev.

- Det skal være slut med den såkaldte matrikelfinte, fastslog miljøminister Magnus Heunicke ved et beboer- og pressemøde i landsbyen Rislev i dag (Foto: © Per Gade Gyldenkærne, (c) DR)

For her har borgerne i den grad sat matrikelfinten på landkortet, og det fik også ros med på vejen af ministeren.

Flere hundrede lokale beboere demonstrerede for en måned siden sammen med miljøorganisationen Greenpeace mod to store lokale svinefarme med samme ejer– en eksisterende og en planlagt, der har fået hver deres miljøtilladelse, fordi de er anbragt på hver deres matrikel.

Dermed kan anlæggene til henholdsvis 130.000 smågrise og 20.000 slagtesvin forurene mere, end hvis de skulle have en samlet miljøtilladelse.

Greenpeace: "En kæmpe sejr"

Lov-initiativet kommer dog ikke til at berøre det projekt, da det fuldt lovligt bliver gennemført efter de gældende regler.

- Vi lovgiver ikke med tilbagevirkende kraft, understreger ministeren.

Blandt de lokale beboere er reaktionen over ministerens initiativ dog først og fremmest positiv, for selv om de ikke selv får glæde af lov-ændringen, så har de været med til at hindre, at det samme kommer til at ske andre steder i landet.

Det siger beboer og talsmand for Rislev og Omegns miljøforening, Jacob Storm Jensen.

Også Greenpeace er tilfreds med, at der nu bliver grebet ind mod matrikelfinten:

- Det er en kæmpe sejr for beboerne og naturen – fremadrettet, selv om beboerne i Rislev ikke umiddelbart får glæde af det, siger landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, Helene Meden Hansen.

Klager over svinefarm

Greenpeace har i øvrigt sammen med den lokale miljøforening klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over tilladelsen til den nyeste af de lokale svinefarme.

Her kan der dog gå flere år, inden der kommer en afgørelse.

Beboerne har først og fremmest argumenteret med, at udslip fra farmen vil ødelægge naturen og være til skade for flere paddearter – blandt andet den store vandsalamander.

Miljøministeriet vurderer, at lovforslaget vil få effekt på omkring 10 godkendelses- og tilladelsessager om året.

Den nye lov mod matrikelfinten ventes at træde i kraft senest 1. juli næste år.

Finten har været politisk omstridt i årevis.

Den tidligere socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin bebudede også et indgreb, men hun nåede ikke at få fremsat et lovforslag om sagen, inden der blev udskrevet folketingsvalg sidste efterår.