Mor delte billede af blotter på Facebook: I dag kommer sagen for Højesteret

Højesteret skal blandt andet afgøre, om hensynet til at beskytte blotteren vejer tungere end hensynet til at advare imod ham.

Rikke Andersen fra Nyråd delte et overvågningsbillede på Facebook, hvor hun efterlyste en mand, der havde blottet sig for hendes datter. Det blev hun i byretten dømt til at betale 5.000 kroner i bøde for. I dag starter sagen i Højesteret. (© DR Nyheder)

I et Facebook-opslag, som Rikke Andersen delte i 2016, efterlyste hun en mand fra et overvågningsbillede, der havde blottet sig for hendes 10-årige datter og hendes veninde ved en dagligvarebutik i Nyråd.

I opslaget skrev Rikke Andersen: "Ham hér skal vi have fat i, så del, indtil vi finder ham". Men det er en overtrædelse af Persondataloven.

Persondataloven skal sikre, at det kun er politiet, der tager sig af at behandle oplysninger om strafbare forhold - såsom overvågningsbilleder.

Højesteret skal i dag behandle et principielt spørgsmål om, hvorvidt man må offentliggøre billeder af den karakter, som sagen drejer sig om, hvis man har en særlig god grund til det.

Det mener Rikke Andersen stadig, hun havde.

- Hensynet til en forbryder bør aldrig nogensinde veje tungere end hensynet til et offer, som i dette tilfælde var to 10-årige børn. Når man begår forbrydelser, må man tage med som straf, at man risikerer at ende på forsiden, siger Rikke Andersen.

Rikke Andersen blev idømt en bøde på 5.000 kroner for at offentliggøre billedet, mens blotteren fik en bøde på 2.500 kroner.

Hun nægtede at betale bøden, og sagen kom for retten, hvor hun i marts 2017 blev frifundet i byretten.

Men fordi anklagemyndigheden havde tiltalt hende efter en forkert paragraf, blev der rejst fornyet tiltale, og Rikke Andersen blev i juni 2017 dømt til at betale bøden - en dom som landsretten stadfæstede i januar sidste år.

Principiel sag

Sagen kommer i dag for Højesteret, og det er en principiel sag, som blandt andet handler om, hvorvidt man kan tiltale en person i den samme sag to gange, selvom man i første forsøg er blevet frifundet.

- Spørgsmålet er, kan man det, eller har anklageren kun ét skud i bøssen? Det er det yderst principielle spørgsmål, som Højesteret skal tage stilling til som det første, siger Rikke Andersens forsvarsadvokat, Kåre Pihlmannn.

Modtog større bødestraf end blotter

Rikke Andersen har hele vejen igennem været meget fortørnet over, at hun fik en bødestraf, der var dobbelt så stor, som den blotteren fik.

På baggrund af sagen har Folketinget sidste år vedtaget en lov, der skærper straffen for blotteri, så man som udgangspunkt får en bøde på 5.000 kroner.

Rikke Andersen er stolt over at have kæmpet hele vejen til Højesteret både på vegne af sit eget barn og alle andre børn, der har været udsat for forbrydelser.

- Sagen har fået meget eksponering og har endda været i Folketinget, hvor de dog ikke helt har forstået, at det kræver mere end bøder at få krænkere til at stoppe med at begå forbrydelser mod børn, siger hun.

Der falder dom i sagen om en uge.