Mulig snyd med eksaminer for udlændinge: Kan koste kommune 2,2 millioner

Privat sprogcenter beskyldes for snyd ved sprogprøver for udlændinge. 33 ud af 64 dumpede ved en fornyet sprogtest.

Næstved Sprog- og Integrationscenter har tidligere haft opgaven med sprogundervisningen. Nu bliver centret beskyldt for snyd i forbindelse ved sprogtests.

Det, der ligner omfattende fusk med sprogprøver for udlændinge på en sprogskole i Næstved, koster nu Næstved Kommune millioner af kroner, fordi 140 kursister skal have ekstra undervisning.

Det fremgår af den stævning, som kommunen efter en længere strid med Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) for nylig har indgivet mod centret.

Næstved Kommune opsagde sidste år sit årelange samarbejde med den private sprogskole, fordi kommunen i et udbud af opgaven havde fået et mere favorabelt tilbud fra en anden aktør.

Det førte til, at NSI frem til nytår, hvor kontrakten udløb, tilsyneladende satte turbo på eksamineringen af udlændinge, selv om kursisterne ikke var klar til det.

Det fremgår af en undersøgelse, som kommunen har bedt revisionsfirmaet BDO om at foretage.

Halvdelen af kursisterne dumpede ny test

Undersøgelsen blev sat i gang, efter at en underviser fra NSI havde henvendt sig til Styrelsen for International Rekruttering og Integration med oplysninger om "bevidst snyd" ved testningen af kursister hos NSI.

Den endelige BDO-rapport, der udkom i juni, og som DR Sjælland har fået aktindsigt i, viser blandt andet, at en række kursister ikke havde et tilstrækkelig højt fagligt niveau, selv om de havde bestået modultest-bevis fra NSI.

Flere af kursisterne kunne således ikke læse en almindelig tekst fra venstre mod højre, og i rapporten hedder det også, at "flere af kursisterne manglede noget af den grundlæggende alfabetisering, som man skal arbejde videre med på de højere moduler".

I alt 98 kursister blev i forbindelse med undersøgelsen udtaget til en ny test, fordi deres forløb så mærkværdige ud.

De havde for eksempel bestået deres modul, selv om de havde haft meget fravær, eller selv om de tidligere havde haft svært ved at bestå - eller bestod efter kortere tids undervisning end sædvanligt.

Kursisterne fik endda den nye test på et lavere niveau, end de havde bestået på hos NSI.

Alligevel dumpede 33 af de 64, der mødte frem til den uvildige, nye test hos Aalborg Sprogcenter.

Samtidig viste undersøgelsen fra BDO, at nogle af kursisterne havde fået hjælp under modultests hos sprogskolen i Næstved og ikke blev testet i fuldt pensum, hvis de var dumpet - men kun i de delprøver, de ikke havde bestået, og det er imod reglerne.

Nægter at betale regning på seks millioner

Desuden startede sprogskolen i december en række nye - ifølge stævningen "kraftigt accelererede" - forløb, der skulle udløse en starttakst på 30 procent af beløbet for kursusforløbene, selv om der var udsigt til, at forløbet blev forhastet, eller at kursisterne kun kunne nå at gennemføre en lille del af modulet, inden kontrakten med kommunen udløb.

Derfor nægter Næstved Kommune indtil videre at betale regningen fra sprogcentret for fjerde kvartal 2017 på knapt seks millioner kroner.

- Der er blevet snydt og bedraget, og det skal de ikke slippe fra, siger den konservative byrådspolitiker Helge Adam Møller, der har været blandt sprogcentrets skarpeste kritikere, efter at sagen kom frem.

Kommunen har nu stævnet sprogcentret - også på grund af et andet mellemværende mellem parterne.

Kommunen har nemlig i tre måneder efter kontraktens udløb administreret sprogcentrets lønudbetalinger - altså udbetalt løn til sprogcentrets ansatte. Men sprogcentret har ikke betalt pengene for lønnen til sine ansatte tilbage til Næstved Kommune som aftalt, og derfor stævner kommunen centret for godt seks millioner kroner plus to millioner kroner i procesrente.

Ekstraundervisning vil koste flere millioner

Dertil kommer altså udgifterne til at undervise 140 elever fra sprogcentret, der ikke har det faglige niveau, som de på papiret skulle have. En udgift, der ifølge stævningen skønnes at være 2,24 millioner kroner.

Borgmester i Næstved, socialdemokraten Carsten Rasmussen, siger, at det er nødvendigt at give kursisterne ekstra undervisning, så de kan komme op på det faglige niveau, de burde have:

- Ellers kan vi jo ikke gå ud med vores jobkonsulenter og tilbyde flygtningene praktikpladser og allerhelst job, hvis ikke de kan det grundlæggende, som man skal efter sådan et sprogforløb, understreger han.

Carsten Rasmussen kalder det skuffende, at så mange kursister ikke kunne bestå den nye test, som er gennemført som led i BDOs undersøgelse. En fornyet test, som sprogcentret forsøgte at forhindre ved i april at henvende sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet, der dog afviste kravet.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok og ærgerligt, at eleverne ikke har kunnet bestå, og det er også derfor vi har en tvist med NSI, siger Carsten Rasmussen.

- Det svarer til, at jeg får synet og godkendt min bil, og når jeg så kører ud af synshallen, bliver jeg taget af politiet, fordi min bil ikke er i orden. Så ville jeg også blive sur på den synshal, mener borgmesteren.

- Og det må da også være ærgerligt for NSI, at de har haft elever oppe til test, som de så efterfølgende viser sig ikke at kunne bestå, når de bliver testet igen - endda på et lavere niveau. Hvis jeg havde en sprogskole, ville jeg da satse på en god kvalitet i undervisningen, lyder det fra Carsten Rasmussen.

"Jeg er dybt forundret"

NSI's direktør Carsten Madsen stiller sig dybt uforstående over for anklagerne fra Næstved Kommune.

- Det er jo beskyldninger og påstande, der kommer fra kommunens side. Som udgangspunkt kan vi afvise, at der er foregået snyd hos NSI. Vi har selv undersøgt undervisningen og testningen i den periode, og vi har ikke fundet noget. Vi har også fået et eksternt revisionsfirma til at gennemgå vores procedurer og tal, og de har heller ikke kunne finde noget, siger NSI's direktør.

Men Næstved Kommune har vurderet, at kursisterne ikke er på det rigtige faglige niveau?

- Vi vil rigtig gerne se resultaterne, og vide hvordan konklusionerne er blevet frembragt i denne rapport fra BDO. Men vi har hele tiden fået det svar, at det kan vi ikke se, fordi det ligger hos sprogcenteret i Aalborg, men hvis man spørger dem i Aalborg, så kan vi ikke få resultaterne, fordi de er blevet makuleret. Vi vil jo gerne se, hvordan de er nået frem til dette resultat.

Næstved Kommune har nu vurderet, at det vil koste over to millioner kroner at få kursisterne på det rette niveau. Hvad siger du til det?

- Den stiller jeg mig lige så uforstående overfor, fordi hvordan pokker er Næstved Kommune nået frem til det resultat? Det har vi heller ikke fået noget svar på. Det står uden nogen form for dokumentation.

Er det så forkert, det Næstved Kommune påstår?

- Jeg kan ikke genkende det her billede. Og jeg har ikke set beviser for, at disse påstande skulle have hold i sig. Jeg kan ikke genkende det.

Hvordan føler du dig behandlet af Næstved Kommune?

- Først er jeg dybt forundret over, at vi som samarbejdspartnere gennem så mange år bliver mødt på den måde. Jeg er dybt forundret over, at det, jeg så bliver mødt, med er et massivt pres og en manglende dialog fra kommunens side af, og det er blevet eskaleret over det seneste halve år. Vi har aldrig fået en klage eller en påtale fra kommunen før og så lige pludselig, så får vi det her.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk