Naboer til ny 'svinefabrik' frygter lugt, larm og dårligt helbred

Naboerne har dannet en protestgruppe mod planerne om et større svineanlæg med plads til 40.000 grise.

De fredelige marker og enge, som grænser op til Charlotte Eliassens grund, kan snart blive overtaget af 40.000 svin, hvis en af landets største svineproducenter får godkendt sin ansøgning. (Foto: Lærke von Hahn © (c) DR)

Griselugt, larm og alvorlige sundhedsproblemer.

Der er mange bekymringer for borgerne på en vej lidt uden for Glumsø ved Næstved.

Et af de største anlæg til produktion af slagtesvin på Sjælland er på vej lige midt i deres sjællandske idyl tæt på mose, skov og Susåen, og de kan ikke stille noget op.

- Jeg er dybt bekymret for lugt, larm, trafik og andre sundhedsmæssige belastninger, det vil jo være frygteligt, siger Charlotte Eliassen, der kommer til at bo helt tæt på store gylletanke, fodersiloer og 40.000 grise, hvis byggeriet bliver godkendt.

Charlotte Eliassens ejendom risikerer at komme til at ligge helt tæt på et nyt moderne svineanlæg. Bliver anlægget godkendt vil det udlede 9,5 tons ammoniak om året. (Foto: Lærke von Hahn © (c) DR)

Derfor har hun sammen med over 80 andre borgere i området dannet miljøforening Gammel Susåland for at kæmpe imod projektet.

En af dem, der har meldt sig ind i foreningen, er Michael Sten.

- Først tænker man, det er løgn det her. At det er en dårlig drøm. Vi har jo ingen chancer nu, for hvem vil bo ved siden af en svinefabrik? Formentlig ikke ret mange. Så det er meget bekymrende, siger Michael Sten.

Det er en af landets største svineproducenter, Tybjerggaard Agri, der har søgt om at lave et større og moderne svineanlæg ved Glumsø, blandt andet fordi det ligger tæt på Danish Crown-slagteriet i Ringsted.

I dag har Tybjerggard deres slagtesvin fordelt på forskellige ejendomme, men bliver ansøgningen om det nye byggeri godkendt, kan de producere 40.000 slagtesvin om året fra anlægget.

Svineproducent forstår bekymring

Kasper Jeppesen, medejer af Tybjerggaard Agri, forstår godt naboernes bekymring.

- Jeg ville allerhelst etablere min svineproduktion langt ude på en mark, men det kan jeg ikke få lov til ved den nuværende lovgivning, siger han.

Bliver Tybjerggaards ansøgning godkendt af Næstved Kommune vil svineproduktionen udlede 9,5 tons ammoniak om året. Og det kan medføre store sundhedsproblemer.

Forskere fra Aarhus Universitet har netop undersøgt sundhedseffekter hos naboer til store husdyrsbrug, og der kan være en sammenhæng mellem infektioner og svineproduktion.

De er bekymrede for, at folk får forværret deres astma eller KOL, hvis de bor i områder med mange svinebedrifter. Det fortæller Torben Sigsgaard, der er professor i Miljø og Arbejdsmedicin på Institut for folkesundhed ved Aarhus Universitet.

- Normale mennesker kan få en påvirkning af deres lungefunktion, når de udsættes for de her partikler og fra ammoniak, som også kommer fra gårdene, siger han.

Belastning for miljøet

Det er ikke kun mennesker, der ikke kan tåle partiklerne og ammoniak.

Det går ud over både dyr og planter, når en svinefarm udvider sin produktion, fordi landbrug tilfører kvælstof, som belaster miljøet.

Man burde tage større hensyn til naturen, siger Rune Larsen, bestyrelsesmedlem hos Danmarks naturfredningsforening i Næstved.

- Der kommer en øget belastning af hele miljøet, når man udvider en svineproduktion. Når man udleder så meget ammoniak og kvælstof, så kvæler det groft sagt de mere sarte planter, som hører til på højmoser, enge og overdrev, siger han.

- Det har også negativ indvirkning på søer og vandløb.

Men landbruget tager allerede de hensyn de skal, ved at leve op til miljøreglerne, mener Hans Aarestrup, direktør hos Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug.

- De stalde skal jo ligge et eller andet sted, og derfor har man lavet nogle miljøregler, hvor man har taget stilling til, hvad der skal tages hensyn til, siger han og fortsætter:

- Det er nøjagtigt det samme, som når der sættes vindmøller op. Alle synes, det er dejligt med grøn strøm, men der er ingen, der vil have vindmøllerne stående, siger han.

Hvis udvidelsen af svinefarmen lever op til miljølovgivningen, vil Næstved Kommune højst sandsynlig godkende ansøgningen.

FacebookTwitter