Naboer til svinefarm frygter MRSA

Frygten for at blive ramt af svinebakterien MRSA har grebet et helt samfund på Midtsjælland.

Svinebakterien MRSA har foreløbig kostet fire dødsfald herhjemme og frygten for at blive smittet har grebet et helt samfund på Midtsjælland.

Frygten for at blive ramt af den multiresistente svinebakterie MRSA, der foreløbig har ført til fire dødsfald herhjemme, har grebet et helt samfund nær Store Merløse på Sjælland og bliver også genstand for politisk behandling på et byrådsmøde i Sorø i aften.

Konkret skal byrådsmedlemmerne behandle en miljøgodkendelse fra en af Sjællands største svineproducenter, Kim Kjær Knudsen. Han vil bygge en ny storstald, da han ønsker at femdoble sin svineproduktion til en årlig produktion af 40.000 smågrise og 20.000 slagtesvin.

60 naboer har protesteret. De frygter øgede miljøgener og især at blive smittet med MRSA.

Naboerne tør ikke invitere børnene hjem

- Den er vi rigtig bange for. Når vinden er i den forkerte retning, vil vi grundigt overveje, om vi tør gå ud af huset, siger leder af underskriftsindsamlingen mod den planlagte storproduktion, Lauge Larsen og fortsætter:

- Vi vil ikke invitere børn hjem længere og tænk, hvis jeg besøger min gamle mor på plejehjemmet og overfører smitten. Det vil være frygteligt at tænke på.

Svineproducent Kim Kjær Knudsen siger selv, at han regner med et klokkeklart ja på byrådsmødet i Sorø i aften.

- Jeg opfylder al lovgivning, jeg skal have den tilladelse, ellers overtræder byrådet deres beføjelser. Og så håber jeg bare, vi kan komme i gang, så jeg kan få produceret de slagtesvin, slagteriarbejderne skriger efter. Det vil være til gavn for os alle sammen, siger Kim Kjær Knudsen.

Svineforsker: Risikoen forsvindende lille

Ifølge Poul Bækbo, der er forskningschef ved Videnscenter for svineproduktion under Landbrug og Fødevarer, er risikoen for at naboerne til en svinefarm bliver smittet med MRSA "forsvindende lille".

- Med den forskning, jeg selv har lavet på området, vil jeg sige, at risikoen er meget lille og formentlig ikke-eksisterende. Vi ved fra danske undersøgelser, at de husstandsmedlemmer, der bor på ejendommene med svinebesætninger stort set aldrig selv er bærere af bakterien. Så risikoen er lille, men kan ikke udelukkes fuldstændigt, siger Poul Bækbo.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) lancerede 3. juni en 5-punktsplan, der skal stoppe MRSA ved stalddøren.

Landmænd skal skifte tøj og vaske hænder

Planen stiller blandt andet krav til, at mennesker, der forlader svinebesætninger, skal skifte tøj og vaske hænder, samt at svineproducenter fremover kun skal behandle syge dyr og stoppe de såkaldte flokmedicineringer, hvor hele besætninger behandles.

Risikoen for MRSA-smitten har også fået Landbrug og Fødevarer til at lukke stalddøren på svinebesætninger ved Åbent Landbrug, der finder sted på søndag.