Naturprojekt kan føre til fiskedød

En storstilet omlægning af den vestsjællandske å, Tude Å, kritiseres for at halvere bestanden af vilde havørreder i åen.

Omlægningen af Tude Å møder modstand. Billedet her blev taget, da en snes lystfiskere var ude at elektro-fiske i Tude Å ved Havrebjerg i Vestsjælland for at sikre sig fisk til yngel-arbejdet. (Foto: Per Gade © DR)

Vikingerne sejlede der for mere end tusind år siden, og nu er der igen høj bølgegang i Tude å, der løber forbi Svend Tveskægs landskendte ringborg, Trelleborg ved Slagelse.

I dag er det dog en helt anden strid, der har ramt den historiske å.

Lystfiskere raser og eksperter advarer om, at et af landets største naturprojekter - planerne om en storstilet omlægning af Tude å-dalen - risikerer at skade fiskelivet alvorligt.

Halvdelen af ørred-ynglen vil dø

Havørredbestanden i det omfattende vestsjællandske å-system vil blive sat voldsomt tilbage. Det vil være en katastrofe for lystfiskeriet og gøre det svært at leve op til kravene i de kommende vandplaner.

Sådan lyder kritikken blandt andet fra landets højeste ekspertise på området, DTU Aqua.

- Konsekvensen er, at mindst halvdelen af ørredynglen vil dø, når de vandrer fra gydebankerne og ud i havet som det, vi kalder smolt, siger fiskeplejekonsulent og biolog Jan Nielsen fra DTU Aqua til DR Sjælland.

- Det vil betyde, at havørredbestanden vil være endnu mere nedadgående, end den allerede er - i en tid, hvor samfundet gennem vandplanerne stiller krav om, at der også skal være fisk i vandløbene, forklarer han.

Forvaltningen er opmærksom på problemet

Oplysningerne om det høje tal for ørreddøden kommer noget bag på næstformanden i udvalget for erhverv, plan og miljø i Slagelse, venstremanden Knud Vincents.

Han siger, han vil til bunds i sagen, men tilføjer, at han er fortrøstningsfuld:

- Vores forvaltning er opmærksom på problemet, men mener ikke, at det vil gå helt så galt, siger han.

- Der vil være noget, der har negative virkninger som på ørreden og noget, der vil have positive virkninger, og det må vi jo afveje, når vi skal tage en beslutning om det her i den sidste ende.

Natur-projektet går ud på at lægge Tude å om, så åen kommer tilbage i sit gamle leje ved udløbet. Det er endnu ikke vedtaget rent politisk.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk