Nu har du pligt til at anmelde mystiske ting i naturen

Spøjse biller og kartoffelbrok hører ikke hjemme i den danske natur.

Denne asiatiske citrustræbuk hører ikke hjemme i den danske natur. Så hvis du ser den, skal du anmelde det til myndighederne.

Opdateret onsdag kl.13.30 med korrekt link i faktaboksen

Hvis du på din vej gennem skoven eller i haven støder på en asiatisk citrustræbuk, en palmetrip eller kartoffelbrok, så skal du straks anmelde det til myndighederne.

1. januar er der blevet indført en generel anmelderpligt, som gælder borgere og virksomheder.

Det betyder helt konkret, at du skal orientere NaturErhvervsstyrelsen, hvis du opdager en af de skadelige planter eller dyr, som står på EU's liste over karantæneskadegører. Især en karakteristisk bille ved navn asiatiske citrustræbuk og kartoffelbrok er lette for almindelige mennesker at genkende.

- Mange i Danmark er glade for naturen og bruger naturen. De kan hjælpe os med at være opmærksomme derude, fortæller Kristine Riskær, chef for planteenheden hos NaturErhvervsstyrelsen.

Ifølge EU-lov skal Danmark overvåge naturen. Og det kan få store konsekvenser, hvis man lader stå til, forklarer Kristine Riskær.

- Man kan sammenligne det med kogalskab eller svinepest. Bare på planteområdet. Hvis asiatiske citrustræbuk (red. biller) fik lov at etablere sig, ville det gå ud over træeksporten, da den æder træer indefra. I en lille storm ville mange træer også bukke under, siger hun.

Den er fundet i Danmark for nogle år siden. En kvinde i Odense kvaste den på terrassen, fordi hun synes den var ulækker. En bekendt med forstand på biller sørgede for, at myndighederne fik besked.

Kristine Riskær erkender, at det er vanskeligt at genkende de mange skadegørere, som er på listen.

- Men vi er glade for at kunne få flere øjne og ører ude i den brede befolkning.

250 alvorlige skadegørere

  • I den fælles EU-lovgivning er der cirka 250 særligt alvorlige skadegørere.

  • De skal udryddes på grund af de økonomiske eller landskabsmæssige konsekvenser, som et angreb kan føre til.

  • Listen over skadelige dyr og planter findes på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside