Nye affaldsregler overrasker små virksomheder: Vi har intet hørt

Langt fra alle virksomheder kender til ny lov om, at metal, glas, mad, elektronik og seks andre typer erhvervsaffald skal sorteres.

Virksomheden Knudsen Extrusion i Præstø har sorteret affald fra produktion i lang tid, men nu skal de også sortere husholdningslignende affald og selv sørge for at få hentet affaldet, siger direktør Peter Rosenkrands. (Foto: © Lærke Hahn, DR)

Når medarbejdere går til frokost på arbejdspladsen, skal de ikke længere smide den tomme makreldåse og drikkeyougurt i restaffald, men sortere metal og plast hver for sig.

De fleste af os er efterhånden vant til at sortere vores affald derhjemme, men fra 1. januar i år er det også den nye virkelighed for virksomheder. De skal nu sortere husholdningslignende erhvervsaffald i ti fraktioner.

Men det er langt fra alle små virksomhedsejere, som ved, at der er kommet nye affaldskrav. På gågader flere steder i landet fortæller flere butiksejere, at de aldrig er blevet informeret.

En af dem er Christoffer Beck, der ejer ølbutikken og baren Malt and Grape i Aabenraa.

- Det var jeg bestemt ikke klar over. Det er første gang, jeg hører om det nu, siger han.

Christoffer Beck, indehaver af Malt & Grape i Aabenraa havde ikke opdaget, at han nu skal sortere affald som private husholdninger. (Foto: © Niklas Møller Jørgensen DR Fyn, DR)

Men Christoffer Beck og andre virksomheder risikerer en bøde, hvis ikke de overholder lovgivningen. Det er kommunalbestyrelsen, der er tilsynsmyndighed, og som i praksis beslutter hvilken form for håndhævelse, der skal ske over for virksomhederne.

- Hvis vi betaler surt tjente skattekroner, så burde Miljøstyrelsen være deres opgave voksen og informeret os ordentligt i forbindelse med ny lovændring. Det burde da være det mindste, man kan forlange af dem. Vi kan ikke holde os opdateret på al lovgivning hele tiden, mener han.

Ingen er forpligtet til at informere virksomheder

Peter Rosenkrands, der er administrerende direktør i produktionsvirksomheden Knudsen Extrusion i Præstø, har også indtrykket af, at der ikke er nogen af de især mindre virksomheder, som ved, at der er kommet ny affaldsbekendtgørelse.

- Det er lidt som om, at det falder lidt mellem to stole, hvem der skal orientere en. Under alle omstændigheder er det virksomhedernes pligt at følge med lovgivningen, men hvis ikke du ved, at det er der, skal du aktivt gå ind og søge efter det, og det er lidt problemet, siger han.

Peter Rosenkrands, der er direktør i Knudsen Extrusion i Præstø har et stort telt til al det affald, virksomheden dagligt producerer. (Foto: © Lærke Hahn, DR)

Han fik selv informationen tilfældigt og har måtte investere i nye affaldsspande til sorteringen, som nu er ved at blive gjort klar.

- Jeg synes måske godt, at det kunne være gjort anderledes i forhold til at orientere virksomheder, om hvad der er kravet, så vi ikke i 11. time eller nærmere efter klokken tolv finder ud af, at vi skal implementere et nyt system.

Kommuner er ikke forpligtet til at informere virksomheder om nye lovkrav, derfor erkender Vordingborg Kommune også, at ikke alle virksomheder er orienteret.

- Vi er ikke pålagt nogen krav til at informere virksomhederne, men vi anerkender, at de nok ikke har haft den information, de skulle have haft, siger Palle Olsen, Teamleder Miljø i Vordingborg Kommune.

-Hvis I ikke har nogen pligt til det, hvordan skal virksomheder så finde ud af det?

- Det er et godt spørgsmål. Når vi er ude på tilsyn, så er vi kun ude på de virksomheder, som vi har tilsynspligt hos. Vores vejledning vil gå primært til dem, hvor vi regner med at skulle udvikle en brochure.

- For de virksomheder, hvor vi ikke har tilsynspligt, har vi ikke lige nu planlagt en indsats, så vi anerkender, det er et nyt tiltag og vil derfor ikke lege politibetjente, siger han.

Virksomheder skal selv holde sig orienteret om loven

Ifølge Miljøstyrelsen er det virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om og overholde den gældende lovgivning på de relevante områder. Miljøstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale målrettet virksomheder, som ligger på deres hjemmeside.

Miljøstyrelsen oplyser til DR, at de i forbindelse med høringen af affaldsbekendtgørelsen har haft dialog med erhvervsorganisationer og interessenter om de nye miljøkrav.

Det er ikke godt nok, mener administrerende direktør Jakob Brandt i SMV Danmark, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder.

- Det er en kæmpe skandale, at myndigheder indfører nye regler, men ikke føler sig forpligtet til at informere brugerne, siger han.

SMV Danmark har allerede sendt nyhedsbreve ud sidste år og informeret deres 18.000 medlemmer om de nye affaldsregler. Men over 150.000 virksomheder er ikke medlem af nogen brancheorganisation, skønner SMV Danmark, og derfor bliver de ikke nødvendigvis orienteret.

Det virker til, at den nye lovgivning om affaldssortering er gået under radaren, mener Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, som hjælpe virksomheder og iværksættere i Region Sjælland.

- Man har hvert fald ikke informeret så godt, så virksomhederne har fanget det. Langt de fleste virksomheder aner ikke, at der er kommet nye krav. Den der kommunikation mellem kommune, statslig myndig og virksomhed, der er kæden hoppet af undervejs, siger han.