Nye regler: Jobcentre kommer på overarbejde

Jobcentre og a-kasser skal nu samarbejde, men det er de ikke klar til, mener professor.

Landets jobcentre skal i arbejdstøjet. Fremover skal de i langt højere grad samarbejde om at få ledige i job. (Foto: Torsten Raagaard)

Jobcentrene kommer på overarbejde i den kommende tid. I dag træder de nye beskæftigelsesregler nemlig i kraft, så ledige fremover skal til ni samtaler de første seks måneder i jobcenteret. To af dem skal den lediges A-kasse også deltage i.

Men det er jobcentre og a-kasser slet ikke klar til. Det siger Henning Jørgensen, professor på Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA.

- Jobcentrenes medarbejdere er ikke kvalificeret til det samarbejde, det har vi afdækket i undersøgelser her på CARMA. A-kasserne ved vi for lidt om, men der synes også at være kvalitetsbrister, når de skal tage så stort ansvar i ledighedsindsatsen, siger professoren.

Jobcentre og a-kasser melder sig klar

Selvom det kommer til kræve flere ressourcer af jobcentrene, så er jobcentrene klar til de nye opgaver, siger jobcenterchef i Kalundborg Kommune, Jens Folman.

​- Det bliver forhåbentligt et samtalerum for den enkelte, som gør, at vi kan skabe en endnu bedre koordineret indsats for hver borger, siger han.

Også funktionsleder i HK, Max Rosenborg Søndergaard, tror, det nye system vil komme de ledige til gode.

- Jeg tror, det bliver en betydeligt mere koordineret indsats end hidtil, siger han.

Professor: Det er et tvungent ægteskab

Men det skal de sige, nu hvor den nye lov tvinger dem til at samarbejde, påpeger Henning Jørgensen.

​- Det er jo lovgivningen, der siger, de skal samarbejde. Og så skal de jo hidse sig selv op til at sige, det nok skal gå.

- Jeg er sikker på, at a-kasserne hellere ville have haft ansvaret selv, ligesom jeg er sikker på, at jobcentrene også hellere ville have ansvaret selv. Det er et tvungent ægteskab, siger han.

I alt forventes det, at jobcentrene og a-kasserne i 2017 skal koordinere 250.548 fællesmøder på landsplan og de 33131 af møderne forventes at skulle koordineres i Region Sjælland.