Nyuddannede skal sikre, at brystkræftscreeninger ikke længere udsættes

Region Sjælland forsøger at uddanne sig ud af problemer med for lange ventetider på brystkræftscreeninger. Og det ser ud til at virke.

Der er jobgaranti for de nyuddannede mammografiassistenter. Ni af dem er allerede nu ansat i Region Sjælland. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix)

Kvinder mellem 50 og 69 år skal tilbydes en rutinemæssig screening for brystkræft hvert andet år.

Men på grund af personalemangel har det været svært for Region Sjælland at leve op til kravet. Sidste år fik over 5000 kvinder i regionen eksempelvis udskudt deres screening.

Men det problem ønskede Region Sjælland at uddanne sig ud af. Derfor oprettede man sidste år en ny uddannelse som mammografiassistent på Professionshøjskolen Absalon i Næstved. Her kan folk med en sundhedsfaglig baggrund som eksempelvis en social- og sundhedsassistent videreuddanne sig, så de fremover kan stå for brystkræftscreeningerne.

Nu er de første 15 mammografiassistenter netop blevet færdiguddannet, og ni af dem er ansat i Region Sjælland. Og de vil kunne hjælpe med at holde ventetiderne nede.

Region Sjælland er nemlig lykkedes med at få indhentet de mange forsinkelser gennem overarbejde og hjælp fra pensioneret personale. Men med ekstra kræfter fra mammografiassistenterne kan personalet igen se frem til en mere almindelig hverdag, fortæller koncerndirektør i regionen, Jesper Gyllenborg.

- Når vi får det her hold af nyuddannede mammografiassistenter, kan de være med til at robustgøre arbejdet, så vi helt uden overarbejde eller ekstraordinære tiltag forventer at kunne overholde tiderne for screeninger.

På Sjællands Universitetshospital ser ledende overradiograf, Carsten Varney, også de nye mammografiassistenter som en stor hjælp fremover.

- De nyuddannede skal selvfølgelig lige ind i arbejdet, og de skal endeligt kvalitetssikres, før de kan arbejde selvstændigt. Men vores håb er faktisk, at vi fra nu af og frem kan overholde screeningsintervallet.

Der må maksimalt gå to år og tre måneder mellem brystkræftscreeningerne hos kvinder mellem 50 og 69 år. Det har Region Sjælland haft svært ved at holde. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix Denmark)

'Grundig og omfattende uddannelse'

Uddannelsen som mammografiassistent er med jobgaranti, for der bliver kun optaget de kursister, som der er stillinger til ude i regionerne.

En af dem, der netop har bestået den sidste eksamen og nu skal ud og arbejde, er 58-årige Marianne Thomasen fra Stensved ved Vordingborg. Hun er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent og har de seneste 25 år haft en kommunal lederstilling. Men hun trængte til at prøve noget nyt, og hun har været glad for uddannelsen som mammografiassistent.

- Den er godt tilrettelagt. Selvfølgelig skal der være nogle små justeringer, for vi er jo det første hold. Men det har været et godt forløb, og det er en grundig og omfattende uddannelse, synes jeg.

Samtidig er hun glad for nu at kunne arbejde forebyggende for kvinders sundhed.

- Det er rigtig rart at vide, at man kan være med til at forebygge og arbejde sundhedsfremmende for kvindernes ve og vel. Lige nu tager vi rundt i mammografibusserne og screener. Vi er sammen med det faste personale og bliver lært godt og grundigt op, siger hun.

Langvarig løsning

Den nye uddannelse skal ikke kun afhjælpe problemet med at overholde screeningsintervallet lige nu. Også på længere sigt vil der være brug for personalet. Derfor er det allerede besluttet, at uddannelsen optager et nyt hold i år, siger Daniel Bojsen, der er direktør for Sundhed, Social og Engineering på Professionshøjskolen Absalon.

- Uddannelsen har jo været en succes, så vi regner med at fortsætte og optage nye studerende til august, så vi kan uddanne endnu flere mammografiassistenter.

Sidste år var der stor interesse for den nye uddannelse, hvor i alt 100 søgte om at blive optaget. Selvom der dog ikke er behov for så mange mammografiassistenter, så ser det positivt ud, mener Carsten Varney.

- Umiddelbart har jeg sagt, at vi skal have seks til otte på det nye hold. Men samtidig har de andre regioner faktisk også meldt sig interesserede til efteråret.

På længere sigt kan mammografiassistenterne også være med til at opretholde de rigtige tider mellem screeningerne.

- Det er et forholdsvis fornuftigt blik ind i fremtiden, hvor der måske er dele af personalet, der tænker på at gå ned i tid eller gå på pension. Så vi kan se, at vi fortsat har et behov for at uddanne nogle flere, siger Carsten Varney.