Opdrætter: Flere hundrede tusinde undslupne regnbue-ørreder er ikke noget stort problem

Sportsfiskere overdriver konsekvenserne af de undslupne regnbue-ørreder, mener dambrugs-ejer.

Mange hundrede tusinde regnbueørreder undslap under stormene, da havbrugene blev godt rusket.

Da Allan og Bodil raserede landet i efterår og vinter, flåede stormene blandt andet havbrugenes net fra hinanden. Ud svømmede mange hundrede tusinde regnbueørreder, som siden har spredt sig til flere store vandløb og åer.

Ifølge sportsfiskerne er det et kæmpe problem for bestanden af havørreder, som fiskerne selv opdrætter og udsætter. Regnbueørreden graver nemlig havørredens æg op af de grusbanker, hvor æggene ligger og venter på at klække.

- Den årlige bestand, der ville komme ud af det, den går simpelthen til. Vi mister omkring 70-80 procent af ynglen, siger sportsfisker og formand for Udsætningsforeningen Vestsjælland, Kurt Jørgensen.

De generer ikke vilde fisk

Hos en af landets store opdrættere, Musholm A/S ved Reersø, undslap omkring 200.000 stykker regnbueørred. Og den slags må selvfølgelig ikke ske, erkender direktør i Musholm A/S Niels Dalsgaard, men han mener ikke, at regnbueørreden er en decideret trussel mod naturen.

- Vi har tidligere lavet undersøgelser af, hvad det betyder at miste regnbueørreder til naturen, og man kender ikke eksempler på, at de etablerer sig, og heller ikke at de skulle genere de vilde fisk, siger Niels Dalsgaard.

Samtidig opfordrer han fritidsfiskerne til at gribe i egen barm.

- De sætter selv opdrættede ørreder ud i naturen. Mange flere, end vi har mistet. De fanger de vilde moderfisk, transporterer dem til dambrug i Jylland, hvor de lader dem gå et år, for så at sætte dem ud. Hvis det ikke er et problem, så ved jeg ikke hvad.

Slet ikke det samme

Det synspunkt har Kurt Jørgensen dog ikke meget sympati for.

- Den påstand kan jeg slet ikke forholde mig til, altså. Det er slet ikke de samme fisk vi sætter ud. Havørreden er jo en fisk, som er hjemmehørende i den danske fauna. De fisk vi sætter ud er jo fisk af afkom fra det naturlige åsystem, siger Kurt Jørgensen. 

Facebook
Twitter