Opholdssted for unge lukket på fejlagtig afgørelse fra Socialtilsyn Øst

Ankestyrelsen har afgjort, at Projekt Start ikke burde være lukket, men både beboere og medarbejderne er for længst væk.

Maleriet lavet af de unge, der var på Projekt Start, indtil det blev lukket, da Socialtilsyn Øst trak godkendelsen til stedet. (Foto: Trine Warrer Juul © (c) DR)

Det har store konsekvenser, når for eksempel et opholdssted for børn eller unge mister sin godkendelse.

Det har Projekt Start i Ruds Vedby i Sydvestsjælland oplevet. Indtil sidste år var det et opholds- og udslusningssted for unge, men så trak Socialtilsyn Øst godkendelsen til stedet, og på fem uger skulle de unge flytte ud.

- Hele eksistensgrundlaget blev hevet væk under de unge med en tidsfrist på fem uger, siger Mogens Berggren, leder af Projekt Start.

Siden har det vist sig, at tilsynet begik en fejl i sagen, og at godkendelsen slet ikke skulle have været fjernet. En af flere sager, som Socialtilsyn Øst har fået underkendt efter klager.

Socialtilsyn Øst trak godkendelsen til Projekt Start blandt andet, fordi tilsynet ikke mente, der var fremsendt den relevante dokumentation for stedets arbejde med udslusning af unge.

Selvom Mogens Berggren straks klagede over afgørelsen, så satte det ikke sagen på pause.

- Konkret var vores problem, at vi ikke længere havde nogen virksomhed. Vi havde ingen indtægter. Selvom vi havde en tidsfrist på fem uger, så havde vi jo medarbejdere med tre måneders opsigelse, fortæller Mogens Berggren.

Ankestyrelsen brugte syv måneder på at behandle klagen, og konklusionen var, at afgørelsen om at trække godkendelsen til Projekt Start ikke holdt.

Ankestyrelsen vurderede, at Socialtilsyn Øst ikke havde tilstrækkelig dialog med opholdsstedet om at rette op på forholdene, og at sagen ikke havde tilstrækkelige oplysninger til, at man kunne vurdere, om kvaliteten på stedet var i orden.

Socialtilsyn Øst skulle derfor lave en ny behandling af sagen, en såkaldt hjemvisning.

Men Projekt Start eksisterer ikke mere. Det lukkede 1. oktober 2015 som konsekvens af Socialtilsyn Østs afgørelse.

Mogens Berggren kan glæde sig over, at han har fået medhold i Ankestyrelsen, men både de unge beboere og medarbejderne er for længst væk.

- Det har haft nogle voldsomt store konsekvenser, og det er et livsværk, der er blevet lagt i grus på grund af tilsynets manglende indsigt i, hvordan de egentlig skulle gøre det, siger Mogens Berggren.

Han overvejer nu at lægge en sag an mod Socialtilsyn Øst for de tab, han har lidt.

Socialtilsyn Øst har ikke ønsket at kommentere på, hvordan de vil genbehandle godkendelsen af et sted, som ikke længere eksisterer.