Pas på små fugle og pindsvin i bålet

Husk at tjekke dit sankthansbål, inden du tænder det, så du kun sender heksen til himmels.

  • Mus, frøer og fugle kan alle have bygget rede i kvasbunken, så flyt den inden bålet tændes, så små dyr ikke bliver brændt ihjel. (Foto: Casper Dalsgaard Sander © dr)
  • Følg nogle få gode råd, så det kun er heksen, der bliver brændt af sankthansaften. Her er det Damsholte Friluftscenes sankthansbål på Møn. (Foto: Casper Dalsgaard Sander © dr)
1 / 2

Overalt i Danmark vil der i aften blive sunget, holdt taler og brændt hekse af, når sankthansbålene bliver tændt.

Men selvom haveaffaldet allerede er blevet samlet i en kæmpe bunke, så betyder det ikke, at bålet er helt klar til afbrænding. Der er nemlig flere ting, der skal tjekkes, før festen kan gå i gang.

- Det er er skjulested for fugle, frøer og mus. Så en kvasbunke kan rumme masser af fuglereder, musereder og skjul for pindsvin, fortæller Marie Roland, der er naturvejleder i Naturstyrelsen Storstrøm.

For at undgå at brænde små dyr ihjel skal du flytte bålet lige før, det tændes.

- Det bedste råd er at være ude i rigtig dårlig tid. Sankthansbål skal laves i sidste øjeblik. Du skal flytte din kvasbunke, så du sikrer dig, at der ikke bor nogen dyr i den, siger Marie Roland.

Gode råd til sankthansaften:

  • Flyt kvasbunken eller bålet lige før det tændes.

  • Grene fra bålet må ikke stikke ud til andet tørt materiale.

  • Husk at have en branddasker eller vand i nærheden.

  • Vær årvågen og hold øje.

  • Lad være med at gå fra et brændende bål.