Patienter risikerer at blive blinde, mens de venter på en tid til øjenlægen

Øjenpatienter må lige nu vente op til et år for at få tjekket deres øjne.

Henrik Tauber Lassen har mistet synet på det ene øje, fordi der ikke blev taget hånd om hans øjensygdom i tide. (Foto: Ann Smed Madsen - DR Sjælland © (c) DR)

Patienter risikerer at miste synet eller få varige øjenskader, mens de er i kø til øjenlægen.

For der er travlhed i branchen, og det betyder at der er ventetid på måneder og år, for de henvendelser der vurderes til ikke at være akutte.

Og det er problematisk, at køen er så lang, da tid er en afgørende faktor for nogle øjensygdomme, siger overlæge for afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet, Daniela Bach Holm.

- Problemet er de akutte patienter, som ikke bliver tilset akut, fordi de ikke viser de symptomer, der gør, at man skulle tro, at de er akutte. De kommer bagom i køen, og dermed mister de synet, siger hun.

En af dem, der har mærket konsekvenserne af ventetiden på egen krop, er Henrik Tauber Lassen fra Sydsjælland.

I 2019 blev der ikke reageret akut på hans henvendelse til øjenlægen, og det gjorde, at synet ikke var til at redde, da han cirka to måneder efter blev undersøgt.

Han fik konstateret øjensygdommen våd AMD, som rammer over 2300 danskere årligt, og nu er han helt blind på sit venstre øje, hvilket er svært at acceptere, fortæller han.

- Jeg er stadig vred på min øjenlæge. Jeg er også vred på det offentlige system. Man bliver bare puttet ind i køen, og så kommer der til at gå så lang tid. Det har betydet, at jeg har mistet synet på det ene øje.

For få øjenlæger til for mange patienter

De lange ventetider skyldes blandt andet, at øjenlægerne ikke har kapacitet til at følge med. De seneste ti år er antallet af øjenpatienter steget med cirka 30 procent, men samme stigning ses ikke i antallet af øjenlæger.

Det kan tydeligt mærkes, at der er kommet flere patienter, end der er personale til, fortæller overlæge på øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Torben Lykke Sørensen.

- Når ventetiden er så lang, så er kapaciteten jo presset. Når du nogle steder har en ventetid på 52 uger, så er det jo fordi, der ikke er nok øjenlæger til at imødekomme det behov, som befolkningen selv synes, de har.

Torben Lykke Sørensen, der er overlæge på Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, har flere gange oplevet, at de lange ventetider er gået ud over patienternes syn. (Foto: Ann Smed Madsen - DR Sjælland © (c) DR)

Ligesom flere af sine kollegaer oplever Torben Lykke Sørensen, at det pressede system ender med at gå ud over patienterne.

- Vi ser jo desværre patienter, som kommer for sent, og som unødigt har en meget alvorlig synsnedsættelse.

Øjenlægernes forening, Foreningen for Praktiserende Speciallæger, har ikke ønsket at kommentere problematikken på grund af deres kommende overenskomstforhandlinger med Danske Regioner.

Der skal flere praktiserende øjenlæger til

Øjenforeningen, som repræsenterer patienterne, mener, at problemet blandt andet kan løses ved, at der kommer flere hænder til.

De opfordrer derfor til, at der bliver givet lov til at oprette flere øjenlægepraksisser, også kaldet ydernumre, så patienter kan blive tilset hurtigere.

Men det er ikke løsningen, mener Danske Regioner, der er ansvarlig for antallet af ydernumre.

Første udfordring er nemlig, at der slet ikke er øjenlæger nok til at løse opgaven, og dermed er der heller ikke øjenlæger til flere ydernumre, siger formand for Løn- og Praksisudvalget, Anders Kühnau fra socialdemokratiet.

- Vi vil gerne ned på et lavere antal uger i ventetid, men vi har en udfordring med, at vi mangler øjenlæger. Men vi gør alt, hvad vi kan for at nedbringe ventetiden, siger han.

Målet for Danske Regioner er at få nedsat ventetiden og få den ensartet over hele landet, da der er meget store lokale forskelle.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk