Patientstyrelse: Patienters sikkerhed i fare på Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus får påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Holbæk Sygehus' Medicinske Afdeling en række påbud om at få strammet op på behandling og pleje af de medicinske patienter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i går givet Holbæk Sygehus et påbud, fordi der ifølge styrelsen er fare for patienternes sikkerhed på det nordvestsjællandske sygehus.

For mange patienter til for få senge, en alvorlig presset personalegruppe, der ikke havde ordentlig tid til hver enkelt patient og en øget risiko for fejlmedicinering fik i januar Dansk Sygeplejeråd (DSR) til at indberette Medicinsk Afdeling til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det overrasker os ikke, at styrelsen har truffet den afgørelse, for vi har gennem lang tid fået mange henvendelser fra vores medlemmer omkring bekymring for både kvalitet og patientsikkerhed, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland, Helle Dirksen, der er tilfreds med afgørelsen:

- Jeg er jo ikke glad for det. Vi ville ønske, at situationen var en anden, men vi synes, det er fuldstændig afgørende, at der bliver taget hånd om den situation, der er på Holbæk Sygehus. Der har styrelsen givet medhold i, at der skal gøres noget.

Lægefaglig direktør: Ingen patienter i fare

Påbuddet, der har fem forhold, skal sikre, at der holdes godt nok øje med patienterne og medicindoseringen. Sygehuset forklarer på sin side, at man har været hårdt ramt af overbelægning og et presset arbejdsmiljø.

- Vi har været voldsomt udfordret af en meget langvarig overbelægning på Holbæk Sygehus, som har udsat personalet for en stor belastning og som har gjort, at de har måtte prioritere i deres opgaver, forklarer lægefaglig direktør på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen og uddyber:

- Personalet har også givet udtryk for en frygt for, at det risikerede at gå ud over patienterne i enkelte situationer. Det er det, styrelsen har reageret på.

Men på trods af påbuddet mener Knut Borch-Johnsen ikke, at patienter har været i fare.

- Det er på ingen måde min vurdering, at der er fare for patienterne på Holbæk Sygehus, hverken i februar, da styrelsen var her, eller nu. Det mener jeg heller ikke er det, der står i rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

92-årig på børneafdelingen

Nogle af de eksempler, der er nævnt i redegørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er en 92-årig, der blev indlagt på børneafdelingen, patienter i "lånesenge" blev glemt, det var ikke altid muligt at få hjælp fra den travle læge til akutte patienter og der var store problemer med medicinhåndteringen.

Det betyder ifølge redegørelsen, at patienterne derved får pleje af personale, der ikke har den samme ekspertise inden for det medicinske område, som plejepersonalet på de medicinske afsnit.

Kun færdigbehandlede patienterne på andre afdelinger

I forhold til de fem konkrete forhold i påbuddet er sygehusledelsen for en måned siden gået i gang med at stramme op om procedurer, undervise personalet samt præcisere hvem, der har ansvar for at løse de enkelte opgaver.

Det skal ifølge Knut Borch-Johnsen hjælpe på situationer med spidsbelastning, hvor patienterne hidtil er landet på andre afdelinger, end der, hvor de skulle ligge:

- Der er procedurerne blevet strammet i forhold til, hvilke patienter vi kan lægge ud på andre typer afdelinger, så vi har sikkerhed for, at de eneste, der ligger der, er patienter, der er færdigbehandlet på medicinsk afdeling, som venter på at komme hjem, hvor det er basal pleje og basal behandling, der skal gives til patienterne, siger den lægefaglige direktør.

Heino Knudsen (S), der er formand for Regionsrådet i Region Sjælland, og dermed øverste politiske chef for sygehuset i Holbæk, siger, at Regionsrådet er ved at kigge på hele det medicinske område i regionen for at finde den rigtige langsigtede løsning på udfordringer, som han udtrykker det i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Holbæk Sygehus:

  • At sikre, at der på Holbæk Sygehus udføres relevante målinger af og opfølgning på de medicinske patienters vitalparametre fra den 18. april 2018.

  • At sikre, at der på Holbæk Sygehus udføres en forsvarlig medicinhåndtering for de medicinske patienter, herunder rettidige og korrekt dispensering samt udlevering af den ordinerede medicin fra den 18. april 2018.

  • At sikre, at undersøgelser og behandling af medicinske patienter på Holbæk Sygehus effektueres jf. de lægelige ordinationer fra den 18. april 2018.

  • At sikre, at der for de medicinske patienter på Holbæk Sygehus foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå inden den 13. juni 2018.

  • At sikre tilstrækkelige medicinske lægefaglige vurderinger af de medicinske patienter inden og under placering i lånesenge, samt tilstrækkelig instruktion af plejepersonalet på specialafdelingerne, inden den 13. juni 2018.Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk