PFOS-ramte borgere vil sagsøge Slagelse Kommune

Op mod 212 PFOS-ramte borgere gør sig nu klar til at få Slagelse Kommune dømt ansvarlig for, at de har fået det sundhedsskadelige stof ind i kroppen.

Formanden for Korsør Kogræsserforening regner med, de bliver over 100 mennesker i gruppesøgsmålet mod Slagelse Kommune. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal, (c) DR)

I flere år er kødet fra køer, der har græsset tæt ved den kommunale brandskole i Korsør, blevet spist af beboere i området.

Men det græsområde, som køerne har gået og tygget på, har tidligere været anvendt til brandøvelser, hvor brandslukningsskum med det giftige flourstof PFOS er blevet brugt. Og gennem kødet har over 200 mennesker i Korsør fået det sundhedsskadelige stof ind i kroppen.

Nu skal ansvaret placeres, og derfor forbereder op til 212 PFOS-ramte borgere i Korsør sig på en retssag, hvor de ønsker Slagelse Kommune dømt som ansvarlig.

Ansvaret skal placeres hos kommunen, fordi det var den kommunale brandskole, der forurenede engen, hvor foreningens køer græssede.

Det siger Kenneth Nielsen, der er formand for kogræsserforeningen i Korsør, og medlem af regionsrådet forsocialdemokratiet.

- Vi går efter at få kommunen til at erkende, at den har ansvaret for, at vi er blevet forgiftet med PFOS. Vi har talt med et advokatfirma, der har taget vores sag. Via dem vil vi kontakte kommunen og høre, hvordan de stiller sig i forhold til at påtage sig et ansvar. Hvis ikke kommunen indgår forlig, vil vi gå rettens vej, siger han.

Bliver spændende hvor ansvar kan placeres

Egentlig kan sagen allerede afsluttes nu, hvis Slagelse Kommune påtager sig ansvaret for PFOS-forgiftningen og vil kompensere borgerne.

Men det er formanden for miljøudvalget, Jørgen Grüner fra SF, slet ikke klar til.

- Hvis man ser helt konkret på den mark, hvor kvæget har gået, er jorden regionens ansvar, så langt har vi fået det afklaret. Men det er brandskolen, som er kommunens ejendom, der har forurenet. Så det er simpelthen for svært for mig at vurdere, hvem der har et ansvar i den her sag. Jeg tør slet ikke gætte på, om vi har et ansvar i Slagelse Kommune, siger han.

Derfor vil Slagelse Kommune sætte advokater på sagen, når de modtager det eventuelle søgsmål, fortæller udvalgsformand Jørgen Grüner. Han mener, det bliver rigtig interessant at se, hvor et ansvar kan placeres, når den her type miljøforurening sker.

- Det synes jeg faktisk, vi alle sammen har krav på at finde ud af. Hvem kan man stille til ansvar, når der er forurenet på den her måde?

Første retssag af sin slags i Danmark

Men før en retssag overhovedet kan komme på tale, er første skridt, at de flere hundrede berørte af PFOS i de næste uger melder sig til et gruppesøgsmål.

Er der tilstrækkelig mange, der melder sig, er borgerne klar til at gå rettens vej, hvor det vil være første gang, det bliver afgjort, hvem der har ansvaret for de sundhedsskadelige følger af forureningen med de giftige flourstoffer.

Derfor forventer Kenneth Nielsen også, at sagen vil gå helt fra byretten til Højesteret.

- Det her er en principiel sag. Den vil danne præcedens for eventuelt kommende miljøsager, der har samme kategori som vores. Nemlig en forgiftning med et stof, der tidligere har været lovligt, men efterfølgende er gjort ulovligt, men hvor man ikke har ryddet op efter sig, siger han.

Men er det erstatningspådragende?

- Ja, problemet er bare, at lovgivningen er sådan i Danmark, at vi som gruppe ikke kan få erstatning for at være blevet udsat for PFOS. Så det bliver det næste skridt i en eventuel retssag.

Ifølge professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh, er det dog langt fra sikkert, at de flere hundrede PFOS-ramte borgere fra Korsør kan få stillet kommunen til ansvar for, at de har fået det sundhedsskadelige flourstof ind i kroppen.

For det kan være særdeles kompliceret at fastslå et ansvar i sådan en sag, der i givet fald bliver den første af sin slags herhjemme.

- Problemet er, at det er et ret kompliceret årsagsforløb, og sagen er meget usædvanlig. Vi har ikke haft noget tilsvarende i dansk retsvæsen, siger han og fortsætter:

- Hvem skal man egentlig gøre ansvarlig i det her forløb, og er der overhovedet et grundlag for at gøre nogen ansvarlig? Det mener jeg ikke er så enkelt.

Danske Regioner har udpeget 187 brandøvelsespladser, som er ved at blive undersøgt for PFOS-forurening. De anslår foreløbigt, at der på 97 af dem er begrundet mistanke om forureninger, som kan skade grundvandet, og dermed drikkevandet.

Lang vej endnu

Præcist hvor mange PFOS-ramte Korsør-borgere, der ønsker at tilmelde sig søgsmålet, er fortsat usikkert.

Kenneth Nielsen regner dog med, at de bliver mange.

- Jeg har en klar forventning om at vi kommer over 100 i gruppesøgsmålet, siger Kenneth Nielsen.

Ifølge Kenneth Nielsen, har der også været stor opbakning til flere informationsmøder, hvor der senest mødte 40 andelshavere op. Mange af dem som repræsentanter for hele familier.

Hvis borgerne vinder en retssag, skal de ud i en ny runde individuelle sager, hvor der i hver enkelt skal sag skal vurderes en erstatningssum.

Og formanden for kogræsserforeningen, Kenneth Nielsen, forventer ikke, at sagen afsluttes hurtigt.

- Sagen kommer nok til at tage et sted mellem tre og fem år. En eventuel afgørelse i byretten vil eventuelt blive anket til landsretten – uanset hvilken part, der taber. Og når landsretten har taget stilling til det, går sagen formentlig i Højesteret. Hele den proces og de efterfølgende individuelle sager vil nok tage op til fem år, siger han.