Politiet efterlyser betjente med indvandrerbaggrund

Trods en massiv indsats fra politiets side er der stadig for få politibetjente med flerkulturel baggrund.

Politiet skal afspejle det danske samfund, men antallet af kvindelige betjente og betjente med anden etnisk baggrund end dansk halter bagud.

Politiet har i årevis arbejdet på at få flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at trække i uniformen.

Men trods en massiv indsats for at opbygge en større mangfoldighed i politistyrken, så er det  ikke lykkedes at vende kurven. 

Fra 2011 til 2013 faldt antallet af ansøgere med indvandrerbaggrund fra 7,1 til 6,4 procent af den samlede mængde ansøgere. Og antallet af nyansættelser gik ned fra 2,1 til 1,6 procent.

Forskellig indsats til forskellige grupper

Ét af problemerne er, at de tokulturelle kommer fra mange forskellige kulturer.

Derfor skal der en meget bredspektret indsats til for at få dem til at hoppe i uniformen, siger forbundssekretær hos Politiforbundet Poul-Erik Olsen.

- Folk med etnisk baggrund kan man ikke bare antage som værende én gruppe. Så det, der virker i forhold til en gruppe, vil ikke have nogen effekt i forhold til en anden, siger han.

Politiet skal afspejle hele det danske samfund

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er der i øjeblikket kun tre ansatte med anden etnisk baggrund end dansk.

Og det ærgrer Peder Bo Larsen, koordinerende uddannelsesleder, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

- Politiet er jo med et populært udtryk vores politi. Og det betyder, at politiet skal afspejle det samfund, vi alle er en del af. Så skal der også være unge med en anden etnisk baggrund, siger Peder Bo Larsen.

Rekrutteringen begynder allerede i Folkeskolen

I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi begynder rekrutteringskampagnen allerede i Folkeskolen.

Men også etniske foreninger, sprogskolen og løbeklubber bliver inddraget i rekrutteringen af unge tokulturelle til politiskolen.  

Således fik dansk-tyrkiske Halil Carkaci fra Slagelse lyst til at søge ind på politiskolen, da hans 9. klasse fik besøg af politiet.

Tokulturelle betjente har ekstra fordele

- Jeg kan huske, at vi blev præsenteret for færdselsbetjentene, der kørte på deres motorcykler, og hundepatruljen, der viste deres hunde frem. Og jeg syntes, det lød som en rigtig spændende arbejdsplads, siger han.

Som 21-årig blev han optaget på uddannelsen og er nu på tredje år elev hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Og betjente med indvandrerbaggrund er vigtige, understreger koordinerende uddannelsesleder Peder Bo Larsen.

- De har en større forståelse for den etniske kultur, kan tale sproget og agere som dialogbetjent, siger Peder Bo Larsen.

 

 

 

Facebook
Twitter