Politikere vil se på regler for havvindmøller

Efter stor lokal modstand mod en vindmøllepark i Jammerland Bugt syd for Kalundborg, siger flere medlemmer af folketingets Klima- og Energiudvalg nu, at det såkaldte "åben dør-princip" skal ændres, så beslutningen bliver politisk.

Hvem vil du helst have til at beslutte, om der skal bygges havvindmøller ud for den lokale badestrand - embedsmænd eller politikere? (Foto: Julie Søgaard © DR)

Hvem vil du helst have til at beslutte, om der skal bygges havvindmøller ud for den lokale badestrand - embedsmænd eller politikere?

Efter stor lokal modstand mod en vindmøllepark i Jammerland Bugt syd for Kalundborg, siger flere medlemmer af folketingets Klima- og Energiudvalg nu, at det såkaldte "åben dør-princip" skal ændres, så beslutningen bliver politisk.

"Åben dør-princippet" giver mulighed for, at firmaer kan søge om tilladelse hos Energistyrelsen til at opsætte vindmølleparker tæt på kysten. Men politikerne mener ikke, at den beslutning skal tages af embedsmænd alene.

Politikere vil tage sagen op

- Vi vil tage den her problemstilling op for at se, om vi kan få lavet en aftale, der handler om at vi får bedre planlægning og en bedre demokratisk proces på det her område. Om vi kommer nogen vegne med det afhænger helt af, hvordan de andre politiske partier reagerer på det, siger Per Clausen fra Enhedslisten. 

Som loven er i dag, kan virksomheder søge om lov hos Energistyrelsen til at opsætte havvindmøller. Og efter en VVM-undersøgelse og offentlig høring kan Energistyrelsen sige ja eller nej til møllerne.

Men der ser ud til at være velvilje fra både blå og rød blok til at tage det såkaldte "åben dør-princip" op til genovervejelse.

- Det er jo en subjektiv vurdering, om man synes det ser flot eller grimt ud. Det må være et politisk anliggende og ikke et anliggende for en embedsmand, siger Jakob Jensen fra Venstre.

Minister er villig til at se på loven

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen fra De Radikale mener ikke, politikerne skal tage stilling til de enkelte sager, men han er villig til at se på loven.

- Lad os se på, om loven er god nok, eller om vi skal ændre den. Det er jeg meget indstillet på at snakke om, siger han.

Også politikere fra SF og Alternativet lægger op til at se på en lovændring når og hvis, de får lov at møde på arbejde efter folketingsvalget.