Præst sat under tilsyn efter clairvoyance for dyr

Roskilde Stifts biskop reagerer efter et alternativt arrangement i en nordvestsjællandsk kirke.

Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller har i dag sat sognepræst ved Gislinge Kirke Dorthe Thaulov under skærpet tilsyn. (Foto: Privatfoto via Facebook © Gislinge Kirke)

Sognepræst Dorthe Thaulov fra Gislinge i Nordvestsjælland blev forleden fritaget for tjeneste, og nu er hun sat under såkaldt skærpet tilsyn.

Det sker, efter hun har været med til at afholde et arrangement om dyreclairvoyance i kirken.

Sognepræsten var i dag indkaldt til tjenstlig samtale med sin chef, biskop Peter Fischer-Møller.

- Dorthe Thaulov genoptager sin tjeneste som sognepræst, skriver han i en pressemeddelelse.

- Da hendes udtalelser har givet anledning til misforståelser og usikkerhed omkring grundlaget for hendes forkyndelse og virke som præst i folkekirken, vil hendes virksomhed være under skærpet tilsyn, skriver han videre.

Til DR Sjælland siger en meget kortfattet biskop Peter Fischer-Møller:

- Det var et godt og konstruktivt møde, som mundede ud i, at vi blev enige om en fælles udtalelse.

Samtalen mellem Dorthe Thaulov og Peter Fischer-Møller kom på baggrund af et arrangement i Gislinge Menighedsråds regi, hvor en dyretelepatisk og clairvoyant foredragsholder var indbudt.

Her kunne deltagerne blandt andet få hjælp til at komme i telepatisk kontakt med deres afdøde kæledyr.

Arrangement var kommet i stand i forståelse med menighedsrådet.

Det skulle have været afholdt i sognehuset, men på grund af stor interesse og mere end 120 deltagere blev det flyttet til selve kirken.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på sjaelland@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.