Principiel sag om sexovergreb og vold mod plejebørn er i gang i Østre Landsret

To søstre anklager i en principiel sag Slagelse Kommune for at have svigtet dem, da de blev udsat for sexovergreb.

Nanna Hansen kræver sammen med sin søster 300.000 kroner i erstatning af Slagelse Kommune for ikke at have grebet ind, da pigerne blev misbrugt af deres plejefar. (Foto: Per Østerby © DR Nyheder)

Østre Landsret indleder i dag en retssag, som to palæstinensiske søstre har anlagt mod Slagelse Kommune.

De to søstre mener, at kommunen svigtede dem og ignorerede advarsler om, at de var udsat for sexovergreb af deres plejefar i Skælskør.

Deres far slog deres mor ihjel, og derfor blev de anbragt i en plejefamilie, hvor de imidlertid blev udsat for talrige overgreb.

Ifølge søstrenes advokat, Mads Krøger Pramming, kan sagen få vidtrækkende konsekvenser for andre sager om overgreb på børn og mangelfuldt kommunalt tilsyn, hvis de to søstre vinder sagen mod Slagelse Kommune.

Der er ifølge Mads Krøger Pramming to principielle spørgsmål, der skal tages stilling til i retten.

Hvad skal der til for at en kommune med sin passivitet krænker misbrugte børns menneskerettigheder? Og hvornår og hvordan forældes sådan nogle sager?

- Det principielle moment handler om, hvorvidt det udgør en krænkelse af pigernes menneskerettigheder, hvis man lader deres krav forælde, uddyber Mads Krøger Pramming.

Sagen kommer blandt andet for retten som følge af, at organisationen Børns Vilkår i 2012 fik otte millioner kroner fra satspuljemidler til at hjælpe ofre for kommunalt svigt med at søge erstatning.

- For nogle af børnene har satspuljemidlerne ret afgørende betydning, fordi det er en meget uoverskuelig proces at gå ind i, når man som barn eller ung både skal finde en advokat og finde ud af, hvordan man anlægger en retssag om et emne, der er så svært tilgengængeligt, forklarer Ingrid Hartelius Dall, der er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår.

Sagen blev første gang omtalt tilbage i 2008, da plejefaren fra Skælskør blev idømt fem års fængsel.

Slagelse Kommune har indtil nu henholdt sig til at sagen er forældet og har brugt mere end én million kroner i advokatbistand på at få sagen afvist ved domstolen.