Privatdrevet lægeklinik undersøgt efter klager: Patienter savner fast læge og danskkundskaber

Region Sjælland vil nu følge op på sprogproblemer på Nakskovklinikken.

Ifølge den nye tilfredshedsundersøgelse oplever hver femte patient på udbudsklinikken i Nakskov, at personalet ikke snakker tilstrækkeligt godt dansk. (© DR)

Regionernes mangel på praktiserende læger flere steder betyder, at stadig flere patienter må nøjes med en læge i en såkaldt udbudsklinik, hvor lægen ofte kan skifte fra gang til gang.

Og spørger man patienterne i en af landets største udbudsklinikker i Nakskov, er det langt fra godt nok.

Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse af patienternes oplevelse af udbudsklinikken, som Region Sjælland har bestilt. Her svarer otte ud af ti patienter i undersøgelsen, at de savner at kunne komme til den samme læge hver gang.

En af dem, der er frustreret over skiftende læger, er Lea Raug, der har været til udredning for slidgigt på udbudsklinikken i Nakskov:

- Jeg har været inde ved tre forskellige læger i den relativt korte periode, jeg har brugt dem, og det gør, at jeg ikke har lyst til at bruge klinikken mere end højest nødvendigt, siger hun.

Lea Raug mener, at man får et mere ærligt forhold til sin læge, hvis det er den samme hver gang.

- Tillid og tryghed er vigtigt, for det er jo ikke altid et sår på knæet, man kommer ind med. Nogle gange er det meget mere personligt, og så er det virkelig ikke sjovt, hvis det er en helt ny læge, man kommer ind til, siger hun.

Den utilfredshed skal tages alvorligt, mener regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S).

- Der er ingen tvivl om, at den kontinuitet, der er ved at have den samme læge hver gang, særligt hvis man har en kronisk sygdom og ofte har kontakt med vores lægeklinik, så er det et vigtigt parameter, og det er noget af det, der er med til at skabe tryghed for borgerne.

Forstår ikke lægen

Udbudsklinikken i Nakskov drives af firmaet Nordic Medicare og har i dag flere end 10.000 patienter tilknyttet. Det var patientklager, som sidste år fik Region Sjælland til at igangsætte den tilfredshedsundersøgelse, som offentliggøres i dag.

Den viser, at nogle patienter oplever problemer med klinikkens udenlandske læger.

På grund af lægemangel er flere af lægerne i klinikken fra udlandet, og for nogle patienter skaber det problemer og utryghed, fremgår det af rapporten. Hver femte patient svarer, at de enten slet ikke eller kun i ringe grad mener, at personalets danskfærdigheder er tilstrækkelige.

- Det er helt afgørende i vores sundhedsvæsen generelt og også på lægeklinikken, at der er en tydelig forståelse mellem læge og patient, og derfor er det naturligvis også noget af det, vi kigger på, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Men klinikkens udenlandske læger er ikke et problem, mener sundhedsfaglig direktør i Nordic Medicare Niels Riewerts Eriksen.

- Alle de læger, vi har ansat her, er læger fra EU og læger, som opfylder danske sprogkrav og danske autorisationer, så rent fagligt er ikke noget at komme efter, siger han.

Niels Riewerts Eriksen ønsker ikke at kommentere på patienternes utilfredshed, fordi han er uenig i, hvordan undersøgelsen er lavet.

- Men hvis der havde været noget fagligt, så havde vi jo nok fået en på hatten i de risikobaserede tilsyn og i patienterstatningssager. Der har heller ikke været noget at komme efter, siger han.

Men Heino Knudsen mener ikke, at man bør feje rapportens svar fra 2.400 patienter af bordet.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det her ikke er en undersøgelse af den faglige kvalitet på klinikken. Den har vi aldrig nogensinde anfægtet, siger han.

Sundhedsfaglig direktør i Nordic Medicare Niels Riewerts Eriksen lægger vægt på, at alle læger i klinikken er fra EU og lever op til de danske sprogkrav. (Foto: Anne Kathrine Steengaard © (c) DR)

Han understreger, at han håber på, at rapporten kan danne grundlag for et konstruktivt samarbejde med Nordic Medicare om både de ting, der fungerer godt på klinikken, og dem, der kan forbedres.

- Det er udelukkende en undersøgelse, der går på borgernes oplevelse af service, og der skal vi selvfølgelig tage det alvorligt, når 20 procent svarer, at de ikke forstår lægen, siger han.

Alene i Region Sjælland findes i dag 13 udbudsklinikker. 10 af dem drives af Nordic Medicare.

Facebook
Twitter