Professor: Myndigheder skal kommunikere bedre

Tekniske processer og afgørelser fra myndighederne kan let gå hen over hovedet på borgerne. Derfor skal kommunikationen styrkes, lydet det fra professor.

Undersøgelse viser, at 65 procent af borgerne i de seks områder i Danmark, der muligvis skal huse et atomdepot, tror, at myndighederne ikke kan eller vil udlevere information til dem. Det skyldes dårlig kommunikation, siger professor. (Foto: Nara Vieira da Silva Osga © Stock Xchng)

Myndighederne skal blive meget bedre til at kommunikere med borgerne når der eksempelvis laves store vindmølleprojekter, bygges jernbanekryds eller senest nu, hvor det skal besluttes, hvor atom-affaldet fra DTU Risø skal opbevares.

Det mener professor Lone Kørnøv fra Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet.

Senest viste en undersøgelse udarbejdet af Det Danske Center for Miljøvurdering, at 65 procent af de adspurgte borgere i de seks områder, der muligvis skal huse et atomdepot, tror, at myndighederne ikke kan eller vil udlevere information til dem.

Manglende tillid kan føre til modstand

Derfor er det vigtigt, at myndighederne tager skeen i den anden hånd og kommunikerer bedre, mener Lone Kørnøv.

- Hvis der ikke er tillid mellem borgere og myndigheder, så har vi kimen til modstand. Og den modstand kan sætte sine spor efterfølgende i andre dialoger med myndighederne, og det er meget uheldigt, siger hun.

Atomaffald-sagen ligger hos Sundhedsministeriet. Her er man er ked af, at borgerne ikke har tillid til dem, men siger, at man har taget en række initiativer for at oplyse borgerne i sagen.

Generelt er tilliden til myndighederne høj

Hos Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har kommunalforsker Ulf Hjelmar fulgt danskernes tillidsbarometer gennem flere år.

- Danskerne har en meget høj grad af tillid til det offentlige. Det gælder både vores kommuner, vores Folketing og vores retssystem. Så hvis vi ser på Danmark - også i forhold til andre lande - så har vi grundlæggende set en høj grad af tillid, siger Ulf Hjelmar.

Men KORAs undersøgelse viser også, at folk gerne have indflydelse, når de bliver hørt:

- Man kan se af de kommentarer, som folk giver i vores undersøgelse, at de synes, at de traditionelle folkehøringer og andre inddragelsesprocesser er for tunge og for formelle. Det er ikke den måde, man ønsker at deltage på, og det gælder især de yngre, siger Ulf Hjelmar.

- Man vil have et mere internetbaseret og gennemsigtigt system, hvor man bliver inddraget tidligere og hvor man hører, hvad der kom ud af, at man gav sin mening til kende, siger Ulf Hjelmar.

Facebook
Twitter