Redning af huse og strande ved Nordsjællands kyst sat på pause: Mangfoldig havbund kan dø

Nordsjællandsk kystsikringsprojekt kan ende med at ødelægge havmiljøet, og det bliver dyrt at genoprette.

Borgmestrene fra de tre kommuner har i august et møde med miljøminister Magnus Heunicke, hvor de håber på mere statslig støtte til kystsikringsprojektet. Foto: DR Nyheder

Langs Sjællands nordkyst er et af landets største projekter til beskyttelse af kysten gået i stå.

Projektet Nordkystens Fremtid, der er et samarbejde mellem Helsingør, Gribskov og Halsnæs Kommune, ser nemlig ud til at blive væsentligt dyrere, end det oprindeligt var budgetteret til.

Det skyldes, at man er nødt til at tage hensyn til de beskyttede stenrev ud for kysten. De er nemlig i fare for at blive dækket af det sand, der skal pumpes ind på stranden og havbunden som kystsikring.

Søren Jacobsen, der fisker langs den sjællandske nordkyst, er afhængig af stenrevene.

- Jeg er bekymret for, at det bliver som Sahara, hvis vi får så mange tusind kubikmeter sand op langs kysterne, og at alle de muslingebanker og alt det mangfoldige havbund, vi har hernede, forsvinder.

- Det har store konsekvenser både for fiskeriet, og det fiskene skal leve af. Det gør, at jeg er bekymret for fremtiden, siger Søren Jacobsen.

Fisker Søren Jacobsen håber, at der bliver fundet en holdbar løsning, hvor både miljø og natur bliver tænkt ind i kystsikringen. (Foto: © (C) DR Nyheder)

Dyr genetablering

Det er Miljøministeriet, der har givet kommunerne besked om, at stenrevene skal genetableres, og det kan gøre kystsikringsprojektet op til 150 millioner kronere dyrere.

Det har kommunerne ikke umiddelbart råd til. Derfor er projektet lige nu sat på pause.

Borgmesteren i Gribskov Kommune, Bent Hansen (V), synes, det er rimeligt, at ødelagt natur skal genoprettes.

- Jeg har respekt for, at vi skal genetablere nogle stenrev, som også er til gavn for fiskelivet og dyrelivet.

- Vi skal bare være opmærksomme på, at projektet får en helt anden pris, siger Bent Hansen.

Håndsrækning fra staten?

Kommunerne har arbejdet på projektet i mange år og har allerede ofret omkring 40 millioner kroner på forundersøgelser og planlægning af kystbeskyttelsen.

Borgmestrene fra de tre kommuner har i august et møde med miljøminister Magnus Heunicke (S). Her håber Bent Hansen på mere statslig støtte til projektet.

- Vi håber på noget velvilje fra ministeriets side, og så håber vi på, at staten og ministeriet finder lidt flere penge til projektet, for det er ikke noget, vi kan klare som borgere og kommune det her, siger Bent Hansen.

Miljøminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar fra Miljøministeriet lyder det blandt andet:

- Projektet Nordkystens Fremtid har i alt fået tilsagn om tilskud på cirka 68 millioner kroner fra staten, og projektet har dermed fået tilskud svarende til cirka 45 procent af deres anlægsudgifter.

- Praksis for erosionsprojekter er i dag sådan, at der max kan tildeles tilskud til 50 procent af anlægsudgifterne. Det loft er indført for, at så mange som muligt kan få en andel af midlerne fra puljen, lyder det fra Miljøministeriet.