Region: Digitalt udfordrede borgere skal have lidt bedre service

Region Sjælland vil oftere sende kørende enhed ud til borgere, der ikke kan åbne videolink.

Regionen vil i højere grad sende en kørende enhed, hvis borgeren for eksempel ikke kan åbne et videolink, og der er uklarhed om situationen hos borgeren (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Borgere, der har svært ved at bruge de nye digitale muligheder, vil i fremtiden få en vis positiv særbehandling i Region Sjælland, når de har ringet til vagtcentralen.

Det fastslår lægefaglig vicedirektør i Præhospitalt Center i regionen, Lars Bredevang Andersen.

Det betyder, at regionen i flere tilfælde vil være tilbøjelig til at sende hjælp afsted, hvis der er tvivl om, hvordan situationen er hos borgeren. Det kan ske, hvis vedkommende for eksempel ikke kan åbne en sms med et link til en videoforbindelse.

Der kan blive sendt en ambulance, en bil med en lægevagt eller en akutbil med en særligt uddannet redder, fortæller Lars Bredevang Andersen.

Ringede forgæves

Meldingen kommer på baggrund af sagen om den 67-årige Jørgen Skov Jørgensen fra Gelsted ved Næstved, der ringede til vagtcentralen, da hans kone var alvorligt syg.

Efter en længere samtale, hvor den sundhedsfaglige medarbejder på vagtcentralen forsøgte at få Jørgen Skov Jørgensen til at åbne et videolink, blev han sendt videre til akuttelefonen, som han ikke kunne komme igennem til.

Jørgen Skov Jørgensen følte sig afvist, fordi han ikke i en presset situation kunne betjene sin mobiltelefon.

Video-opkald er generelt en styrkelse af regionens tilbud til borgerne, siger lægefaglig vicedirektør i Præhospitalt Center i Region Sjælland, Lars Bredevang Andersen. (Foto: © Per Gade Gyldenkaerne, DR)

Har handlet korrekt

Lars Bredevang Andersen mener, at den sundhedsfaglige medarbejder handlede korrekt, da hun sendte Jørgen Skov Jørgensen videre, men medgiver, at vagtcentralen var meget længe om at opgive at få den tekniske løsning til at fungere.

- Rent fagligt er opkaldet håndteret på den måde, vi skal gøre det. Vores udfordring er, at vi her møder en borger, der ikke har de tekniske færdigheder, der skal til for at benytte de digitale muligheder, vi tilbyder borgerne, siger Lars Bredevang Andersen.

Han tilføjer, at videoopkald i sig selv er en styrkelse af regionens tilbud til borgerne.

- De betyder, at vi bedre kan få den korrekte hjælp ud, så vi ikke sender ambulancer afsted til noget, hvor der ikke er brug for ambulancer og reserverer dem til de situationer, hvor der er brug for dem.

Lidt bedre service

Lars Bredevang Andersen medgiver, at der netop i den konkrete sag kunne være sendt en ambulance. Men nu blev det så lægevagtsløsningen – blandt andet fordi situationen ikke blev vurderet som livstruende.

Sagen har dog givet anledning til eftertanke på Præhospitalt Center, som vagtcentralen er en del af.

- For at forhindre ulighed er vi nødt til at differentiere det tilbud, vi giver til vores borgere. Så hvis man har udfordringer med at håndtere de nye digitale hjælpemidler, vil man – også med baggrund i den her sag - i fremtiden få en marginalt bedre service eller i hvert fald en lidt bedre service. Vi vil være mere tilbøjelige til at sende en kørende enhed ud til patienterne – netop fordi der er uklarhed om, hvad der foregår ude hos borgeren, siger Lars Bredevang Andersen.