Region sender breve til patienter, som de ikke forstår - men nu skal der ryddes op

Breve fra Region Sjælland er ofte fyldt med fagudtryk og lange formuleringer, der er svære at forstå for patienterne.

Region Sjælland har standardiseret deres indkaldelsesbreve, så brevene ligner hinanden, lige meget hvilket sygehus de kommer fra.

Hvad er en diagnostisk undersøgelse? Hvordan læser man et rettighedsbilag?

Og hvad er udvidet, frit sygehusvalg for noget?

Det er den slags spørgsmål, som patienter i Region Sjælland stiller, når de ringer til regionens patientvejledere. Det er nemlig alt for uoverskueligt og svært for patienterne at læse og forstå de såkaldte indkaldelsesbreve, som regionen sender ud.

- Hospitalerne er jo meget præget af et sprog, der skal være helt korrekt, og det smitter nogle gange af i brevene og kan være svært at forstå for alle os andre, siger Rikke Kirsten Juhl, teamkoordinator i Region Sjælland.

Derfor vil Region Sjælland nu gennemgå indkaldelsesbrevene for at rydde ud i lægefagligt og juridisk sprog, så brevene bliver nemmere at forstå. Samtidig skal regionens lægesekretærer også undervises i formidling, så de på bedst mulig vis kan tale med patienterne i et sprog, de forstår.

- Hvis der er nogle ting, man ikke har forstået eller kunnet finde i brevet på grund af for meget information, så risikerer man at møde uforberedt op til sin aftale på sygehuset. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper patienterne så meget som muligt, så det ikke sker, siger Rikke Kirsten Juhl.

Udover de komplicerede formuleringer og lægefaglige udtryk, så er indkaldelsesbrevene også svære for patienterne at overskue, fordi de indeholder for meget information. Der er nemlig skrappe regler for, hvilke informationer brevene skal indeholde, men regionen arbejder nu også på at gøre indkaldelsesbrevene mindre omfattende inden for lovgivningens rammer.

Patienterne har brug for hjælp til deres rettigheder

Ifølge patientforeningen Danske Patienter er det ikke kun informationerne og sproget, der er noget galt med, når patienterne skal i kontakt med sundhedsvæsnet. Patienterne bliver ofte tilbudt en behandling med lang ventetid, og derfra står de langt hen ad vejen alene med at finde rundt i deres rettigheder i forhold til at få den hurtigste behandling.

- Det handler om, at man ikke i tilstrækkelig grad sikrer sig, at man hjælper patienten til det rette tilbud i første omgang. Man giver patienten et tilbud, der ikke er attraktivt, og så er det op til patienten selv at finde ud af, hvordan man kommer til hurtigere, hvis det er det, man vil, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

Region Sjællands såkaldte regionshus holder til i Sorø. (Foto: © Søren Diekelmann, DR)

Derfor mener han, at regionerne også bør fokusere på aktivt at hjælpe deres patienter med at benytte deres rettigheder, sådan at de ikke bliver overladt alene med det ansvar.

Hos Ældresagen anerkender man, at patientinformation er en svær størrelse, fordi det handler om at formidle komplekse rettigheder på en enkel og forståelig måde. Derfor mener Rikke Hamfeldt, der er chefkonsulent i Ældresagen, at det er vigtigt, at patienterne også har mulighed for at ringe og få vejledning over telefonen, hvis de har brug for det.

Indkaldelsesbrevene indeholder som regel kontaktoplysninger, alt efter hvilken afdeling eller undersøgelse patienten bliver indkaldt til. Sommetider oplever patienterne dog udfordringer med at få fat i den rette til at svare på deres spørgsmål, så den del af informationen arbejder Region Sjælland også på at forbedre.