Region Sjælland vil uddanne læger i Sverige

Region Sjælland går over Øresund for at få uddannet speciallæger i akut medicin til regionens fire akutsygehuse.

Danske læger uddannes i Sverige, men svenske læger får praktik i Danmark. De første forløb starter på Køge og Malmø Sygehuse 1. april. Fra 1. maj følger akutafdelingen i Holbæk. (© Colourbox)

Svenske sygehuse skal uddanne danske akutlæger, som senere er garanteret ansættelse i Region Sjælland. Efter fem års uddannelse får de en svensk speciallæge-anerkendelse i akut medicin.

Regionsformand Jens Stenbæk fortæller, regionen ikke kan skaffe en bred vifte af speciallæger til hver eneste af deres akutmodtagelser, og derfor må de bruge specialister i almen medicin, som derfor mangler ude i praksis som praktiserende læger.

- Det vil være virkelig hensigtsmæssigt at uddanne læger til specialister i akutmedicin, så de kan favne de mange forskellige patienter, der bliver indlagt på vores akutte modtageafdelinger, siger regionsformanden.

Han mener, at samarbejdet med Region Skåne er en ren win-win situation.

For mens Region Sjælland får uddannet speciallæger i akutmedicin, som regionen mangler så hårdt, så får svenskerne stillet praktikpladser til deres læger stillet til rådighed på anæstesiafdelingerne i Region Sjælland.

Men det er ikke nogen win-win situation for de yngre danske læger, der bruger fem år på at tage den svenske speciallægeuddannelse, siger Mads Skipper, der er formand for lægeforeningens uddannelsesudvalg.

- Sundhedsstyrelsen i Danmark vil nemlig ikke anerkende akutmedicin som et speciale. Derfor risikerer de at ende i en blindgyde med en svensk speciallægeuddannelse, der ikke er godkendt i Danmark.

Aftalen mellem Region Skåne og Sjælland løber frem til 2028.

Det har ikke været muligt at få Sundhedsstyrelsens kommentar til samarbejdet mellem Region Sjælland og Skåne om uddannelsen af læger i akutmedicin.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på sjaelland@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.