Region Sjællands EU-kontor skal sikre regionen indflydelse i EU

Som den eneste region i Danmark har Region Sjælland ikke fået en eneste politiker, som kan tale regionens sag, i det nyvalgte EU-parlament.

Region Sjælland har som den eneste region ingen kandidater i det nye Europa Parlament, derfor skal EU-kontoret sikrer regionens indflydelse. (© Europa-Parlamentet)

Ingen af kandidaterne fra Region Sjælland fik stemmer nok til at repræsentere Region Sjælland i EU, og det ærgrer formand for Regionsrådet i Region Sjælland.

- Det er da selvfølgelig ærgerligt. Det havde været nemmere for Region Sjælland at lave interesse varetagelse i Bruxelles, hvis det var sådan at vi også havde et regionalt valgt medlem af parlamentet, men så må vi jo prøve at kompensere på en anden måde, siger Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) til DR P4 Sjælland.

Det er den konservative kandidat fra Vordingborg, Anders Stoltenberg (C), enig i.

- Det havde selv selvfølgelig været bedst, hvis Region Sjælland var blevet repræsenteret i det nye parlament, men der er en række andre måder, hvor man kan holde sig orienteret og få indflydelse, siger Anders Stoltenberg, der altså ikke blev valgt, til DR P4 Sjælland.

EU-kontor skal hjælpe regionen til at komme til orde

Danmarks fem regioner har alle regionskontor i Bruxelles, og nu hvor Region Sjælland ikke har sendt parlamentsmedlemmer til Belgien, så skal EU-kontoret sikre indflydelsen. Det mener Sjællands Regionsrådsformand.

- Det vi kan gøre nu, det er, at vi mobiliserer vores Bruxelles kontor, fordi vi ved, når vi skal samarbejde med parlamentsmedlemmer, så er det, når de er på jobbet, og det er, når de er i Bruxelles. Derfor er en stor del af vores aktivitet med og samarbejde med parlamentsmedlemmerne i Bruxelles, og det vil vi intensivere nu, siger Jens Stenbæk (V). Det synspunkt møder opbakning hos Anders Stoltenberg.

- Et af kontorets opgaver er at skaffe støttekroner til lokale projekter, men jeg synes også, at det skal vende den anden vej, så det kan være en af de mange kanaler, som regionens politikere, beslutningstagere og erhvervsliv kan bruge til at komme til orde i forhold til - ikke kun parlamentet - men også embedsværket og EU's andre institutioner i Bruxelles.

Region Sjælland vil arbejde for de positive EU-historier

Dansk Folkeparti blev den helt store vinder med fire mandater - to mere end ved sidste valg. Det tyder på, at tilhængerne af EU ikke har gjort deres arbejde godt nok, og det vil Region Sjælland hjælpe til med i de næste fem år.

- Som region vil vi være med til at formidle et lidt mere positivt billede af EU, end det der måske står tilbage og også har givet sig udslag i valgresultatet. Vi har rigtig meget glæde af det samarbejde med de øvrige Europæiske lande, og der har vi nok også en forpligtelse som Regionsråd til at bruge endnu flere kræfter på det, det synes jeg, at valgresultatet viser, lyder det fra Regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk.