Region vil give sygeplejersker lønløft for millioner: Ikke nok til at løse problemerne

30 millioner kroner skal give bedre lønforhold for sygeplejersker i Region Sjælland. Men det er ikke nok, lyder kritikken.

Sygeplejersker nedlagde tidligere på året arbejdet over hele landet i kampen for lønstigninger. Nu ser der ud til at være penge på vej til cirka 1.600 sygeplejersker og social- og sundhedsansatte i Region Sjælland. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Der kan være flere penge på vej til sygeplejerskerne i Region Sjælland.

Helt præcis 30 millioner kroner, hvoraf halvdelen skal gå til varige lønforhøjelser, mens den anden halvdel skal gå til engangstillæg.

Det er forretningsudvalget i regionen blevet enige om i håb om, at det kan være med til at fastholde personalet og lette presset på sygehusene.

Det fortæller regionsrådsformand for Region Sjælland, Heino Knudsen (A).

Regionsrådsformand Heino Knudsen (A) håber, at lønløftet kan være med til at fastholde personalet på de pressede afdelinger. (Foto: Claus bech © Ritzau Scanpix)

- Vi arbejder med rigtig mange forskellige løsninger for at imødekomme og løse det pres, som vores sygehusvæsen står med. Det her er noget af det, vi kan gøre inden for de økonomiske rammer, vi har.

Pengene skal gå til cirka 1.600 sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere på sygehusenes medicinske afdelinger og akutafdelinger. For det er her, presset er størst, siger regionsrådsformanden.

- Vi er presset rigtig mange steder i sundhedsvæsenet i øjeblikket. Men særligt på vores medicinske afdelinger og akutafdelinger. Derfor har vi i forretningsudvalget valgt at anbefale, at vi målretter vores indsats her, siger Heino Knudsen.

Hos Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland er kredsformand Anne Marie Holst Sommer glad for den økonomiske indsprøjtning og håber, at det kan være med til at løse nogle af de udfordringer, der lige nu er på sygehusene.

- Det lyder jo umiddelbart rigtig godt. Jeg er positiv over for, at der er blevet lyttet til sygeplejerskerne, og jeg tænker, at det er en meget vigtig anerkendelse af deres arbejdsindsats. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at det er nogle lønstigninger, der er til at tage at føle på. De skal kunne se sig selv i det her jo.

Sygeplejerske: Det er ikke nok!

Selvom regionens millionindsprøjtning er et skridt i den rigtige retning, så er det slet ikke nok til at løse udfordringerne ude på afdelingerne, hvor sygeplejerskerne knokler for at få hverdagen til at hænge sammen.

Det mener Daniela Decca-Winding, der er afdelingssygeplejerske på Sjællands Universitetshospital i Køge. For hende er det vigtigt, at der også kommer lønstigninger på den lange bane.

- Jeg tager glædeligt imod, men det er bare ikke nok. For mine sygeplejersker knokler, så de selv bliver syge af at arbejde. Så man må også fremadrettet afsætte penge på området. Det skal ikke kun være et plaster på såret, som det er nu, siger hun.

Samtidig tror hun ikke, at de 30 millioner vil kunne fastholde sygeplejerskerne i arbejde, som regionen ellers håber på.

- Vi vil have et grundlønsløft, der er til at mærke. Ellers er jeg bange for, at nogle sygeplejersker vil se det som en provokation og så komme med deres opsigelse. Der skal komme noget nu og så også på den lange bane, siger Daniela Decca-Winding.

Regionsrådsformand for Region Sjælland, Heino Knudsen (A), er godt klar over, at de 30 millioner ikke er nok til at løse problemerne i sundhedsvæsenet.

Men han håber alligevel, at de kan være med til at forbedre situationen for personalet på sygehusene.

- Vi har jo en økonomiaftale med regeringen og Folketinget. Derfor kan vi ikke love flere penge væk, end vi har i pengekassen. Men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed.

Sygeplejerskerne strejkede i 10 uger henover sensommeren, og flere steder i landet har der også været flere strejker efterfølgende. Her demonstrerer sygeplejerskerne på Christiansborg Slotsplads lørdag den 14. august 2021. (Foto: Anthon Unger © Ritzau Scanpix)

Region Sjælland vil lægge pres på Christiansborg

Udover at forbedre sygeplejerskernes lønforhold på de mest pressede afdelinger vil regionsrådsformand Heino Knudsen (A) samtidig lægge pres på Folketinget og på den lønstrukturkomitée, der lige nu arbejder med at se på de generelle lønninger.

For arbejdet går alt for langsomt, mener han.

- Regeringen og Folketinget bør forpligte sig til hurtigt at følge op på resultaterne af komitéens arbejde, da det er afgørende for sygehusenes drift og arbejdsmiljø, siger han.

Men det ikke sikkert, at det kan gøres meget hurtigere, vurderer Laust Høgedahl, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Det står sådan set tydeligt i komitéens opgave, at eventuelle ændringer eller løsninger skal tages med ved overenskomstforhandlingerne. Og den offentlige sektor skal først forhandle overenskomster om et par år, så med mindre, at man laver en ekstraordinær forhandling, så er vi altså henne i 2024, før man vil se eventuelle forandringer.

Derfor tror Laust Høgedahl heller ikke, at Region Sjællands initiativ kan rykke ved det store billede.

- Ikke i forhold til at lave et stort løft på grundlønnen. Men der er også finanslovsforhandlinger lige nu, og det her kan være et signal til regeringen om, at de måske også på den korte bane skal finde nogle ekstra midler til regionerne. Som en slags akut lønpakke til sygeplejerskerne. På den måde kan man holde dem tilfredse, så længe lønstrukturkomitéen arbejder.

I Region Sjælland skal regionsrådet vurdere forslaget, før det kan endeligt vedtages, og det sker efter planen på et møde den 6. december. Hvis regionsrådet nikker ja til forslaget, skal millionerne fordeles efter forhandlinger med de relevante faglige organisationer.

FacebookTwitter