Regn og havvand ændrer måden, kommunerne bygger på

Når vandstanden i havet stiger, og der kommer store mængder regn, ændrer det måden, vi bygger boliger på.

Janni Pedersens hus i nærheden af Kignæs Havn blev oversvømmet som følge af stormen Malik sidste år. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Ritzau Scanpix)

Det er ikke en rar følelse at vågne op til en kælder fyldt med kloakvand eller en totalt oversvømmet grund.

Men klimaforandringer rammer - også i danskernes hjem. For det kan få store konsekvenser, når der kommer massive mængder regn, og både havet og grundvandet stiger.

Derfor er det mere end nogensinde før blevet nødvendigt at tænke klimaet ind, når der skal bygges nye boliger. Det mener flere kommuner, entreprenører, boligselskaber og arkitekter, som mærker, hvordan klimatilpasning har fået øget fokus.

Flere kommuner er nødt til at tage højde for regn- og havvandsstigninger i deres lokalplaner. I Regeringsgrundlaget står der desuden, at kommuner skal lave en klimatilpasningsplan for blandt andet at sikre boligområder mod oversvømmelser.

Det er blevet en ny måde at tænke på, når vi planlægger boligbyggerier i dag. Vi er simpelthen nødt til at se på, hvordan vi styrer vandet væk fra bygninger, forklarer Maria Nielsen, centerchef i Ringsted Kommune.

- Klimaet er blevet noget, som vi skal håndtere up front, hvor vi tidligere ikke rigtig tog os af det. Nu er det med helt fra starten, når vi kigger på bebyggelse, om hvordan vi kan lede regnvandet væk enten lokalt eller på anden måde, så det i højere grad tilgodeser de massive regnskyl, som vi ved kommer.

En ny byggetendens

Klima er blevet en vigtig overvejelse for mange danskere i dag, når der skal bygges, mener Anders Stauge. Han er direktør i DI Byggeri, som er en erhvervsorganisation inden for bygge-, industri- og anlægsvirksomheder.

- Klima er et spørgsmål, der hver gang bliver rejst i forbindelse med, at man skal bygge nyt; Hvordan vil vandsituationen på ens grund se ud i fremtiden, hvordan ser grundvandet ud, og bor man i nærheden af områder, hvor der er risiko for oversvømmelse? Det har fået langt større betydning, når man bygger, siger han.

Det er en byggetendens, der er taget til de seneste år, siger Martin Hedevang Andersen, formand for Danske Landskabsarkitekter.

- Vi oplever, at ekstreme hændelser kommer oftere, og derfor skal vi i højere grad tilpasse vores byer, så de kan være modtandsdygtige over for den slags.

Regnvandsbassiner skal få vandet væk

Ifølge Martin Hedevang Andersen kommer klimaet til at stille nogle krav til, hvordan vi tænker, hvordan vi indretter vores byer, og hvordan vi kommer til at bo.

- Det er ekstremt vigtigt, når vi bygger, at vi tager højde for klimaet. Nødvendigheden af at lave klimatilpasningsprojekter og kystbeskyttelse bliver jo større og større i takt med, at vi har de her buldrende klimaforandringer, så derfor skal vi lave flere af de her projekter, end vi har været vant til.

Det betyder også, at byggebranchen skal omstille sig og være nødt til at tilpasse sig nye metoder at bygge på.

Bygge- og boligselskabet Domea bruger blandt andet regnvandsbassiner ved almene boligbyggerier for at sikre dem imod oversvømmelse. Det har de f.eks. brugt ved et boligbyggeri i både Vindinge og Hillerød på Sjælland.

Og det er et fokus, der er taget til de seneste år, mener Mette Mogensen, der er by- og boligudviklingschef hos Domea.

- For borgerne betyder klima utrolig meget. Det er dødsygt at få vand i kælderen eller stueetagen, så i forhold til besvær, livskvalitet og økonomi har det stor betydning for, hvad det egentlig er for vilkår, vi bygger under, når vi skal til at bygge nu.

Mette Mogensen understreger derfor, at klimavurderinger ved nye byggeprojekter fylder meget i dag, og klimaudfodringerne er blevet en integreret del i dag, når vi ser på fremtidens boliger.