Rekordmange almene boliger rives ned

Almennyttige boliger rives ned som aldrig før i yderområderne.

Fra 2011 til i dag har Landsbyggefonden givet støtte til at rive over 2800 almene boliger ned i Danmark. Det viser tal fra BL - Danmarks Almene Boliger.

Helt i top ligger Lolland Kommune, som er en af de kommuner i landet, der har jævnet flest kvadratmeter med jorden. I alt blev der revet 556 almene boliger ned. Det er der flere grunde til, fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen (S).

- Det skyldes, at de unge flytter fra området, og de ældre ikke kan magte de 3. etagers ejendomme, som er blevet utidssvarende. Derfor bygger vi nu lavt og tæt, men river flere boliger ned, end vi opfører, siger han.

Tendensen og tallene bekræftes af kontorchef Mikael Lynnerup Kristensen i kontoret for almene boliger under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

- Vi har i de senere år modtaget et stigende antal ansøgninger om nedrivning af almene boliger beliggende i yderområder i Danmark. Ansøgningerne er blandt andet begrundet i en faldende efterspørgsel efter almene boliger og overkapacitet af boliger, siger han.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilladelserne til nedrivningen ud fra tre kriterier: Enten på grund af byggetekniske problemer, for at få boligområdet løftet eller på grund af udlejningsvanskeligheder.

Det er ofte det sidste punkt, der gør sig gældende i yderområderne, siger kontorchef Mikael Lynnerup Kristensen.

Se, hvor mange almene boliger, der er revet ned eller skal rives ned i din kommune

Facebook
Twitter