Rektor på Sorø Akademi kritiseres efter voldtægtssag

Rektoren på Sorø Akademi får kritik for at vente to måneder med at anmelde en voldtægtssag. Rektoren afviser selv at have handlet forkert.

Sorø Akademis rektor ventede to måneder med at anmelde en voldtægtssag til politiet. Nu får han kritik for sin ageren. (Foto: Johnny Madsen)

Sorø Akademis rektor, Kristian Jacobsen, er kommet i modvind for at vente for lang tid med at anmelde en mulig voldtægt af en kvindelig elev.

I en ti-sider lang klage bliver rektoren kritiseret for at vente to måneder med at anmelde sagen til politiet.

Det viser en aktindsigt, DR Sjælland har søgt hos Undervisningsministeriet.

Selvom voldtægten skete udenfor skolens område til en klassefest, så kontaktede pigens forældre i september sidste år Kristian Jacobsen og bad ham mægle mellem de to elever.

Det gjorde han, men efter to måneder, hvor mæglingen ikke havde fået den ønskede effekt, meldte han episoden til politiet. Sagen er i øjeblikket verserende i Retten i Næstved.

Det er Julie Stage, der står bag klagen. Hun er forsvarsadvokat for den 19-årige, der er tiltalt for voldtægt.

Hun må ikke udtale sig om den konkrete verserende sag, men siger:

- Helt generelt har politiet lettere ved at opklare straffesager, hvis der sker en hurtig anmeldelse, og det er der forskellige grunde til. Det hænger sammen med, at vigtige spor går tabt som tiden går. Blandt andet tekniske beviser som DNA og videoovervågning, siger hun og fortsætter.

- Jo tættere på gerningstidspunktet, at politiet bliver involveret, jo større er chancen for, at politiet har succes med deres efterforskning.

En anden vigtig grund til at involvere politiet hurtigst muligt skyldes også vidnernes hjælp i sager.

- Det er også vigtigt, at vidner bliver afhørt så hurtigt som muligt, så de stadig har relevante hændelser i frisk erindring. Vi kan let komme til at glemme detaljer med tiden, som kunne være af betydning, fordi vi ikke selv tillagde dem betydning på tidspunktet.

Hun afviser, at det er i orden at vente med at udskyde en anmeldelse, blot fordi, der er i tvivl om, hvad sagen egentlig er.

- Det er klart, at man som skole gerne må tale med elever, der henvender sig med en problemstilling, men der er grænser for, hvad man som skole bør og må foretage sig af aktiviteter, hvis der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold. Helt generelt er der en forpligtelse i servicelovens paragraf 153, der forpligter alle som udøver offentlig tjeneste eller offentlige hverv til at underrette kommunen, hvis personen har grund til at antage eller har kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, siger Julie Stage.

Hun understreger, at det i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning vedrørende paragraffen ikke er op til en fagperson selv at vurdere, om der er tale om strafbare forhold for at foretage en underretning.

- Den skal kommunen og i sidste ende politiet foretage. Så man skal ikke selv ind og lave den her vurdering. I forhold til inddragelse af politiet står der i vejledningen til paragraffen, at en fagperson med begrundet mistanke om, at en elev har været udsat for vold eller et seksuelt overgreb, bør anmelde forholdet til politiet.

Hvorfor er det ikke op til den forulempede eller den forulempedes familie at anmelde?

- Det er fordi, det offentlige har et ansvar og i forhold til underretningspligten i serviceloven, så har man et ansvar for den mindreårige elev, og det er ikke altid at strafbare forhold, der skal anmeldes, bliver anmeldt af de forurettede og deres familier.

Ikke enig i kritikken

DR Nyheder har talt med Sorø Akademis rektor, Kristian Jacobsen, på baggrund af klagen. Og selvom han ikke kan sige noget om sagen på grund af tavshedspligt, så er han uenig i klagen.

- Overordnet om klagen kan jeg sige, jeg ikke er enig i den kritik, som klagen rejser. Jeg vil gerne på et senere tidspunkt generelt udtale mig om, hvordan vi på skolen håndterer forskellige sager, og det kan også godt være, jeg bliver klogere, og jeg er blevet klogere i den her sag. Så der skal nok komme en melding om, hvordan vi fremadrettet vil håndtere sådanne sager, siger han.

Tidligere i år kom det frem, at der på Herlufsholm havde været sager, hvor elever krænkede hinanden. Dengang afviste Kristian Jacobsen, at de havde lignende sager.

- Det her er jo ikke en kostskolesag, men det er en gymnasiesag.

Men det er stadig en alvorlig krænkelsessag?

- Ja, men jeg har også håndteret det. Jeg har ikke gjort ingenting. Det der så er spørgsmålet er, om det jeg har gjort, er det rigtige at gøre, og det kan jeg blive klog på i de kommende uger, siger Kristian Jacobsen.

Han forventer at aflevere sin redegørelse om sagen til Undervisningsministeriet på fredag.