Sangbørnehaver er et hit: Selv de stille børn får en stemme

Siden 2016 er 112 institutioner landet over blevet certificeret som sangbørnehaver.

Nordbakkens Børnehus ved Ringsted har været sangbørnehave i et år. Nu holder pædagogerne sangsamling med børnene mindst tre gange om ugen.

- Prøv at lave de her klap sammen, siger pædagog Gitte Hansen og kigger rundt i kredsen af ivrige børn, der står omkring hende.

Hun klapper i hænderne og tramper i gulvet, og børnene følger med.

I Nordbakkens Børnehus ved Ringsted holder de sangsamlinger, hvor de synger, mens de laver fagter, der beskriver sangen.

Daginstitutionen er nemlig blevet certificeret sangbørnehave, efter at børn og personale gennem et år har fulgt et intensivt forløb tilrettelagt af Sangens Hus.

- Vi bruger nogle bestemte teknikker for at holde flow i sangsamlingerne og lave overgange. Trommelyde eller klap, så vi ikke får afbrydelser, for børnene har ikke tålmodighed til at sidde og lytte, siger Gitte Hansen.

I dag er det en sang om en gravko, der er på programmet til sangsamlingen med børnene på guitarstuen.

- Hvad skal vi så grave op? spørger Gitte Hansen.

- Engle! Ost! Lyder det fra nogle af børnene i rundkredsen, og de går i gang med næste vers og graver med hænderne, mens de synger.

Allerede over målet

Efter institutionen er blevet sangbørnehave, holder pædagogerne sangsamlinger mindst tre gange om ugen.

- Og vi har erfaret, at det får vores børn til at synge mere i alle mulige sammenhænge. De kan sidde ude på gyngerne eller til frokost og gå i gang med en sang, siger Gitte Hansen og fortsætter:

- De bliver så glade af det, og det er en fornøjelse, når man hører ungerne rende og synge de sange, vi har øvet, siger Gitte Hansen.

Nordbakkens Børnehus er bare en af i alt 112 daginstitutioner landet over, der er blevet sangbørnehaver som en del af projektet Sangglad.

Projekteter udviklet af Sangens Hus, som er et nationalt samarbejdsforum for sang og startede i 2016 med støtte fra Nordea-fonden. Målet var dengang, at 100 børnehaver skulle være med i 2020.

- Faktisk er vi allerede nået over målet, fordi nogle kommuner har valgt at finansiere nogle ekstra institutioner, siger Jacob Heide Madsen, der er projektleder for Sangglad i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

De 112 institutioner er spredt over det meste af landet. Børnehaverne går igennem et tre-årigt forløb, når de kommer med i projektet, hvor de får en konsulent tilknyttet.

De stille får en stemme

Jacob Heide Madsen har været på besøg i mange af institutionerne, og han er imponeret over, hvor langt børnehaverne allerede er nået med projektet.

- Det er virkelig noget, de har taget til sig, og der er mange som selv siger, at sang er blevet deres røde tråd og deres profil, siger han.

Han mener, at de foreløbige erfaringer fra projektet bekræfteter, at musik, sang og bevægelse kan noget særligt for børns læring og trivsel.

- Der er flere institutioner, der melder tilbage, at når de sender børnene videre i 0. klasse, er der flere skoler der siger, at de synes, børnene kan noget særligt og tør stå frem. Det er imponerende, siger Jacob Heide Madsen.

I Nordbakkens Børnehus oplever de også, at sang kan noget særligt.

- Vi kan se, at også de stille børn kommer rigtig hurtigt med på grund af fagterne. Fordi vi synger de samme sange tit, bliver de genkendelige. Det inkluderer alle, siger Gitte Hansen.

De yngste skal synge med

Næste skridt bliver at få de yngste børn med.

- Nu kunne vi godt tænke os at få dagplejer og vuggestuer med. De har ikke været en del af det oprindelige projekt, men nu er vi i dialog med Nordeafonden om at føre projektet videre, fortæller Jacob Heide Madsen.

I Nordbakkens Børnehus har de allerede fra begyndelsen sunget med vuggestuebørnene.

Og erfaringerne er lige så gode som for de større børn.

- Jeg kan se på de helt små, der ikke har udviklet deres talesprog endnu, at de med fagter kan fortælle os, hvad de godt kunne tænke sig, vi synger, siger lederen af børnehuset, Kamilla Seerup.

- Og det pædagogiske personale fortæller, at de kan skabe ro med sang, hvis de har en urolig børnegruppe, siger hun.