Se priserne her: Vuggestuepladsen i din nabokommune kan være 10.000 kroner billigere

Og de dyreste tilbud er ikke nødvendigvis bedre end de billigste, mener forældreorganisation.

Thomas Piil og Henriette Jensen kommer til at betale 10.000 kroner mere om året for at få Alberte passet i Holbæk Kommune, end hvis de boede i nabokommunen Kalundborg. (Foto: © PRIVATFOTO, (c) DR)

PRÆCISERING: Prisen på daginstitutionspladser fra Social- og Indenrigsministeriet er udregnet således, at prisen er ganget med 11 måneder, men divideret med 12 måneder for at få den gennemsnitlige månedlige takst, fordi forældre ikke betaler for daginstitutionsplads i juli måned.

Når du afleverer den mindste i vuggestuen om morgenen, er der stor forskel på, hvor meget du betaler, alt efter hvor i landet du bor.

Hos nogle kommuner kan der være flere tusinde kroners forskel om året, på trods af at kommunerne ligger side om side. Det viser tal fra Social- og Indenrigsministeriet.

I Holbæk Kommune betaler forældrene næsten 10.000 kroner mere om året for pasning af de yngste end forældre i nabokommunen Kalundborg.

Far til Alberte: 'Det ville ikke ændre noget'

Thomas Piil og Henriette Jensen, der er forældre til Alberte på seks måneder, bor i Holbæk. For dem lyder næsten 10.000 kroners forskel på institutionsplads om året voldsomt, selvom deres datter ikke er startet i institution endnu.

- Det er en sjat. Det kommer bag på mig, men omvendt vil det ikke ændre noget, siger Thomas Piil, der gerne tager turen på cykel hver morgen.

- Selvom det er mange penge, så slår det ikke komforten i at kunne cykle til institutionen kontra 10.000 kroner ekstra om året, uddyber han.

For forældreparret er det institutionens beliggenhed tæt på parrets familier, der betyder mest. Men Thomas Piil og Henriette Jensen er enige om, at 10.000 kroner ekstra om året vil kunne mærkes.

- Som nye husejere kan man godt bruge pengene, siger Henriette Jensen, der forklarer, at hun og Albertes far har taget prisen for institutionspladsen som et vilkår.

- Man tager dét, som er i den by, man bor i, men vi kunne godt bruge de penge. 900 kroner (om måneden, red.) er mange penge, siger Henriette Jensen.

FOLA: Problem for forældre

Den store prisforskel på vuggestuepladser er bekymrende, siger formanden for Forældrenes Landsorganisation, FOLA, fordi de dyreste pladser ikke nødvendigvis er af højere kvalitet end de billigste.

- Det er et problem, fordi nogle forældre føler, de flytter til en kommune, hvor de kommer til at betale en højere pris, og så har de faktisk fået noget, der måske var ringere, end det de flyttede fra.

Holbæk Kommune: Vi har bedre normering

En daginstitutionsplads for 0-2-årige i Holbæk Kommune koster knap 35.000 kroner om året mod godt 25.000 kroner i Kalundborg.

I Holbæk er den høje pris et billede på et højere serviceniveau i forhold til andre kommuner i området, siger Christian Simonsen, der er fagchef i læring og trivsel i Holbæk Kommune.

- Der er en bedre normering. Der er flere medarbejdere per barn i Holbæk Kommunes daginstitutioner, end når vi sammenligner med en række andre kommuner.

Christian Simonsen mener ikke, at kommunen tager for mange penge for pasning af de yngste borgere:

- Pris og produkt hænger sammen, så der er en direkte sammenhæng mellem, hvad det koster at have en daginstitutionsplads og den kvalitet, man køber som forældre.

Men i Kalundborg Kommune forklarer formanden for Børn- og Familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), den årligt 10.000 kroner lavere pris med, at kommunen dækker en større del af udgifterne og forældrene en lavere:

- Vi gør os umage for ikke at have for mange udgifter for vores borgere. Det gælder både skatteprocenten, som også er en af de laveste i regionen, og vuggestuepladserne.

Færre penge til institution, flere penge til huskøb

Forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen mener, at forskellen er så stor, at den bør spille en rolle, hvis man eksempelvis vælger at flytte fra hovedstadsområdet for at få råd til mere:

- Jo billigere det er at få passet børnene, jo flere penge har du råd til at købe hus for, siger hun og forklarer, at for hver 300 kroner i budgettet efter skat kan man få råd til at låne for 100.000 kroner mere.

Kalundborg er med 2.600 kroner om måneden den anden billigste i landet for pasning af de yngste institutionsbørn, kun slået af Fanø.