Seks dyrebesætninger er under tilsyn, efter de har fået målt PFAS i blodet

Fødevarestyrelsen er ved at undersøge, om der er forhøjede mængder PFAS i blodet på de dyrebesætninger, der har spist græs fra 60 PFAS-forurenede kystarealer.

PFAS formodes at være optaget i græsset, som dyrene har spist, efter at fluorstofferne er blæst ind fra havet via havskum eller havgus. (© (c) DR)

Nu bliver de sundhedsskadelige fluorstoffer, der går under navnet PFAS, også fundet i kvæg.

Seks besætninger landet over er lige nu under offentligt tilsyn, efter at der er fundet forhøjet indhold af PFAS i blodet hos kvæg.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Det betyder, at dyrene ikke må flyttes eller slagtes, uden at Fødevarestyrelsen får besked.

Undersøgelserne er sat i værk, efter det i januar kom frem, at 60 ud af 67 stikprøver fra kystvendte, statsejede arealer viste PFAS i græs eller vand. Det er blandt andet høje koncentrationer af PFAS i havskum, der fik myndighederne til at lave stikprøver i græsset på arealer ved danske kyster.

Styrelsen har interesseret sig for 40 af arealerne, fordi der på områderne går dyr og græsser, som også bruges til fødevareproduktion.

- Vi har taget blodprøver af dyrene i besætningerne, fordi det giver en god indikation på, om dyrene overholder fødevarelovgivningen, når de bliver slagtet.

- Det er kødet, der bliver reguleret i fødevarelovgivningen, fortæller Henrik Dammand Nielsen, chef for kemi- og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har foreløbig analyseret prøver fra 29 ud af 40 lokaliteter, og de fleste dyrebesætninger går fri og har ikke forhøjede mængder PFAS.

Men seks besætninger har indtil videre fået målt for høje mængder af PFAS i blodet. Besætningerne er dermed nu under offentligt tilsyn, oplyser Henrik Dammand Nielsen, chef for kemi- og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.

- Vi skal have styr på dyrene, hvis de flyttes, skal det meddeles til Fødevarestyrelsen, så vi er sikre på, at de ikke havner på slagterier og ude i fødevarekæden, uden at vi har forholdt os til risikoen ved at spise kødet.

Spis varieret

Selvom de seks besætninger nu er kommet under offentligt tilsyn, er der ikke grund til at forbrugere skal være bekymrede for, om deres fødevarer er sikre.

Kontrollen er også øget. Det skyldes, at der netop er kommet nye regler fra EU om indholdet af PFAS i fødevarer, siger lektor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Xenia Trier.

- Det vil sige, at Fødevarestyrelsen er begyndt at tjekke op på PFAS nu, så på den måde kan vi vide os meget mere sikre, end vi kunne tidligere.

Forrige sommer kom de skadelige flourstoffer for alvor på dagsordenen, da det kom frem at borgere i Korsør havde spist kød fra kvæg, der havde græsset på et område, der var forurenet med det sundhedsskadelige stof PFOS.

Men fundet af PFAS i de foreløbigt seks besætninger er ikke et lige så grelt eksempel som i Korsør, fortæller lektor Xenia Trier. Så længe man som forbruger spiser en varieret kost og kød fra forskellige producenter:

- Fundet af PFOS i Korsør var slemt, fordi man havde spist kød fra en producent i rigtig lang tid.

- Det man jo så kan gøre er at gå tilbage til de anvisninger som Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen siger: Spis varieret fra forskellige producenter, så er du mest sikker på, at du ikke havner i en lignende situation.

De endelige resultater af undersøgelsen af de her 60 arealer, hvor der er fundet for høje værdier PFAS i græsset, ventes at være færdig i løbet af foråret.

Hvor mange kvæg, der er i de seks besætninger, vides ikke på nuværende tidspunkt.