Seksualundervisning skal ligestilles: Unge med usynligt handicap skal også have sex på skemaet

Flere organisationer vil have, at seksualundervisning bliver obligatorisk på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.

Seksualundervisning er obligatorisk på landets folkeskoler, men det er det ikke på specialskoler. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal)

Elever på specialskoler og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov må se langt efter seksualundervisning.

Lige nu er undervisningen kun obligatorisk i folkeskolen, hvor specialskolerne hører under, men fordi specialskolerne kan fritages for nogle af paragrafferne i folkeskoleloven, så går det ud over specialskoleeleverne.

Det mener Sammenslutningen af Unge Med Handicap, der ønsker, at seksualundervisning bliver obligatorisk på specialskoler og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.

For det er et kæmpe problem, at alle unge mennesker ikke er ligestillet på den front, mener formand Mads Edelvang-Pejrup.

- Vi så gerne, at der kom lidt mere lovgivning, så unge med specielle behov fik de samme muligheder og de samme rettigheder til seksualundervisning som alle andre, siger han og understreger, at det er vigtigt at få indført.

- Unge med et udviklingshandicap har jo en seksualitet og et seksualliv ligesom alle andre, så de skal jo også have noget viden om, hvordan de dyrker den på en god og rar måde uden at overskride grænser.

Det vil gøre en forskel

Maja Hansen fra Odsherred er førtidspensionist og lettere udviklingshæmmet. Til daglig er hun formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund Kreds Odsherred, og hun bakker op om forslaget med obligatorisk seksualundervisning.

- Vi har de samme krav om ni års skolegang lige meget, om det er en specialklasse eller en almindelig klasse. Så hvorfor ikke også gøre seksualundervisning obligatorisk? En udviklingshæmmet er også bare et menneske, der har sine behov, men som har brug for at blive vejledt i, hvordan man opfører sig overfor andre til tider, siger hun og fortsætter.

- For nogle gange, når vi er kede af det, så kan vi virke glade, og når vi er glade, så kan vi virke sure, og sende nogle forkerte signaler. Det kan være en god ting at blive oplyst om, hvordan man lige tackler det.

Maja Hansen ville gerne have haft seksualundervisning, da hun var yngre, og hun støtter op om, at det bliver obligatorisk på specialskoler. (Foto: © (Privat foto))

Og det er særligt det med at komme misforståelser til livs, når der bliver flirtet, og der kan obligatorisk seksualundervisning gøre en forskel, mener Maja Hansen.

- Det vil gavne meget, fordi det kan misforstås. Jeg har oplevet, at der er nogen, der har misforstået, at der er blevet flirtet. At man har været flink eller har været sød overfor en person, og han så troede, at man lægger op til noget mere. Så det vil gavne meget.

Nogen vil måske tro, at fordi man er kognitivt handicappet eller måske er udviklingshæmmet, så har man ikke et sexliv, eller så er man ikke interesseret i at finde en kæreste. Passer det?

- Nej, på ingen måde. Lysten til at finde en partner eller en kæreste og have et sexliv, den er lige så stor som alle andre steder. Det er bare nogle gange ret meget sværere at finde en. Vi har lige så meget lyst til at have en kæreste og blive holdt om og mærke at blive holdt af, ligesom alle andre. Vi er jo en person med en udfordring, og ikke en udfordring med en person bagefter.

Flere tager sagen i egen hånd

Maja Hansen er til daglig tilknyttet Odsherred Bo- og Støttecenter, hvor flere som hende havde spørgsmål om sex, seksualitet, kærester og kroppen. Det fik til sidst en medarbejder til at tage en sexologuddannelse, så centret kunne hjælpe sine beboere.

Derfor kan dem, der er tilknyttet centret, nu bestille tid til samtaler hver torsdag, og den mulighed er Tobias Buch Juhl, der er teamleder på Odsherred Bo- og Støttecenter, glad for.

- Der er jo fordi, at der er en række borgere, som er utrænede eller uskolede eller har nogle udfordringer i forhold til at kende sig selv og egne grænser og andres grænser.

Han støtter også Sammenslutningen af Unge Med Handicaps opfordring til, at seksualundervisningen skal gøres obligatorisk. For mange af de mennesker, de har tilknyttet, er helt på bar bund, når det handler om sex.

- Man ville kunne hjælpe og støtte en rigtig stor del af vores borgere ved at sætte tidligt ind i forhold til at få lagt fundamentet til selvforståelsen og seksualiteten og egne grænser og andres grænser.

På STU-Sjælland har de også savnet seksualundervisning, og derfor vil de fra semesterstart i år indføre deres egen seksualundervisning for eleverne på alle linjer to gange om ugen hver 14. dag.

For det er vigtigt at lære alle, uanset handicap, om sex og grænser tidligt, mener Mary Viller, der er daglig leder af STU-Sjælland.

- Det er et emne, som faktisk er rigtig svært at tale om. Og på STU er det obligatorisk, at de skal lære at lave pandekager og frikadeller, men hvordan man scorer en kæreste, det er et kæmpe issue.

Hun oplever, at der oftest bliver talt om sex, når der har været en episode, hvor nogen på studiets grænser er blevet overtrådt, og derfor skal de have lært om grænser, sex og samtykke på forhånd.

- Vi vil forebygge det, før der sker en hændelse. Det er derfor, vi tager det op nu, siger Mary Viller.

Forebyggelse er vigtig

I Sex & Samfund har de produceret undervisningsmateriale til specialskoler, ungdomsuddannelser, bosteder og centre, der selv ønsker undervise kognitivt handicappede i sex. Her oplever de også, at der oftest rettes henvendelse til dem, når nogen med et kognitivt handicap har været udsat for en krænkelse eller seksuelle misforståelser er opstået.

Og derfor bør seksualundervisning også være obligatorisk, siger national chef Lene Stavngaard.

- Det er rigtig ærgerligt, fordi seksualundervisningen bør også være systematisk og kontinuerlig ude på specialskolerne, ellers så misser man hele det forebyggelsespotentiale og i øvrigt også det rettighedsaspekt af, at elever, der går på specialskole, har ret til viden.

Hun mener også, at der generelt skal investeres mere i, at alle unge lærer om sex.

- Både generelt på grundskoleniveau, selvom det er en del af den lovmæssige ramme, at man skal have systematisk seksualundervisning, men specialskolerne har så yderligere et tabu omkring, hvordan man skal arbejde kontinuerligt med køn, krop og seksualitet, så det skal der gøres noget ved.

Ifølge en undersøgelse foretaget af det Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i 2017, så er unge med et usynligt som ADHD, autisme eller svag begavelse ofte udsat for seksuelle overgreb. Deres undersøgelse viste, at at 27 procent af de børn, der bliver ofre for et politianmeldt seksuelt overgreb, har autisme, 30,8 procent har ADHD, 24,7 procent har svag begavelse, og 8,1 procent af ofrene har en erhvervet hjerneskade.

Et tabu skal fjernes

DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), om specialskoler og STU-uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning, men hun har ikke haft tid til at svare på vores henvendelse.

Men når det kommer til at gøre seksualundervisning obligatorisk for unge med et usynligt handicap, så er Anne Sophie Callesen, der er ungdomsuddannelsesordfører i Radikale Venstre, ikke i tvivl.

- Unge med særlige behov eller handicap har lige så meget behov for seksualundervisning som alle andre, og derfor skal vi have obligatorisk seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser, siger hun.

Regeringen meldte tidligere på året ud, at ungdomsuddannelser kan søge midler fra en pulje på to millioner kroner, der skal gå til seksualundervisning, men står det til Anne Sophie Callesen, så er den obligatoriske undervisning vejen frem.

- Vi er i gang med at tale om, hvordan vi gør seksualundervisning obligatorisk på ungdomsuddannelserne, og der skal det også gælde den her gruppe. Det har været ret tabubelagt, men det skal det ikke være mere, siger hun og fortsætter.

- Vi skal aftabuisere den her gruppe af unges seksualitet, og det er vigtigt at give dem redskaber og viden, som de kan bruge i deres ungdomsliv.