Slut med spruttende kaffemaskiner og brusere: Flere vandværker fjerner kalk

Tre fjerdedele af vandet i hovedstadsområdet vil inden for de næste fire år blive blødgjort.

Stadig flere forbrugere får blødt vand ud af hanen. Flere vandværker renser vandet for kalk. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Hvis du bøvler med en tilkalket kaffemaskine og bruger formuer på rengøringsmidler, der kan fjerne kalk i brusenichen og rundt om køkkenvasken, så er der måske hjælp på vej.

Stadigt flere vandværker er nemlig de seneste år begyndt at blødgøre vandet – altså fjerne en del af kalken, inden vandet sendes ud til forbrugerne.

Siden 2012 har 22 vandværker landet over fået tilladelse til at gøre deres vand blødere, og flere er på vej.

Det gælder blandt andet i hovedstadsområdet, hvor tre fjerdedele af vandet inden for de næste fire år vil blive blødgjort. Det oplyser Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR.

Som en stor lavalampe

Det lille vandværk i Store Heddinge på Stevns var det første i landet til at blødgøre vand. I et hjørne på vandværket står en seks meter høj glassøjle. Her strømmer råvandet fra boringen ind, og her bliver en stor del af kalken i vandet fjernet.

Det ligner en gigantisk lavalampe, når det kalkrige vand strømmer ind i det, driftschef John Bøjlund kalder reaktoren. Kalken bliver udfældet på små sandkorn, der hvirvler rundt i glasrøret.

Siden metoden blev indført for tre år siden, er vandværksfolk fra hele landet valfartet til Stevns for at se på systemet, fortæller John Bøjlund.

Flere fjerner kalk

Metoden breder sig, og det kommer ikke bag på direktør i foreningen Danske Vandværker Susan Mønster.

- Der er hårdt vand mange steder, og derfor er det meget naturligt, at efterspørgslen kommer, siger hun.

Interessen skyldes, at det er blevet teknisk muligt at fjerne kalk fra vandet, vurderer konsulent i Dansk Vand- og Spildevandsforening Dorte Skræm.

Den stigende interesse kommer også til udtryk blandt forbrugerne.

- En del har fået installeret et privat blødgøringsanlæg derhjemme, og det får også flere vandværker til at overveje at investere i et centralt anlæg, som kan give kunderne det, de vil have, siger Dorte Skræm.

Klimavenligt at blødgøre

For forbrugerne betyder blødgøringen af vandet en lidt højere vandregning. Prisen stiger typisk med et par kroner pr. kubikmeter. Men det bløde vand kan alligevel godt være en økonomisk gevinst.

Det fortæller lektor ved DTU Miljø Martin Rygaard.

- Vandprisen stiger, men ideen er, at man kan spare mindst lige så meget eller mere i husholdningen. Det kan være ved et lavere forbrug af sæbe og rengøringsmidler og ved lavere forbrug af rengøringsmidler til at fjerne kalk, siger han.

Selv om man også kan spare, hvis man køber sit eget anlæg, kan det økonomisk bedre betale sig for forbrugeren, når det er vandværket, der står for at blødgøre vandet.

- De private løsninger er ganske enkelt dyrere i drift for forbrugerne end tilslutning til centrale anlæg, siger Martin Rygaard.

Vandværkerne er ikke de eneste, der har fået øje på fordelene ved at blødgøre det kalkrige drikkevand. Det kan nemlig også spare energi.

Derfor har regeringen og aftalepartierne i klimaplanen fra juni sat fokus på fordelene ved at trække kalk ud af vandet.

Ifølge aftalen betyder tilkalkning af el-apparater som vaskemaskiner og elkogere, at apparaterne bruger mere energi, og at levetiden på produkterne forkortes væsentligt.

Kalk til græsplænen

Tilbage på Store Heddinge Vandværk fortæller John Bøjlund, at det ikke er al kalk, der fjernes fra vandet. Det vil nemlig gå ud over smagen.

Driftschef John Bøjlund fra Store Heddinge Vandværk viser den "reaktor", der udskiller kalk fra vandet. (Foto: © Louise Wimmer Elmhoff - DR Sjælland)

- Hvis du tager al kalk væk, får du destilleret vand, og så bliver det nærmest noget ”brakvand” at smage på, siger han.

I Store Heddinge bliver mere end halvdelen af kalken fjernet, og det får også lokale haveejere glæde af.

De 65 tons kalk, vandværket trækker ud af råvandet, bliver nemlig til små kalkkorn, som byens haveejere kvit og frit kan hente og sprede på græsplænen, hvis de vil af med mos.

En stor del af kalken bliver også aftaget af en lokal landmand, der bruger det til jordforbedring.

Rettelse kl. 12.05: Oplysningen om antallet af vandværker, der fjerner kalk fra vandet, er præciseret, således at det fremgår, at 22 vandværker har fået tilladelse til at blødgøre vandet og ikke nødvendigvis gør det endnu.