Sorø får erstatningsskov - i Sønderjylland

I Sorø bliver 25 hektar skov fældet, fordi der skal graves grus. Erstatningskoven, borgerne har krav på, bliver nu plantet 250 km væk.

Det er Bromme Plantage i Sorø, der har måtte aflevere 25 hektar skov til brug for råstofudvinding-. Den største bid erstatningsskov, der bliver plantet, kommer til at ligge i Gallehus Skov ved Møgeltønder, som hører under godset Schackenborg. (Foto: Holger Madsen- DR Syd)

I Sorø må borgerne i disse måneder se til, at en ny grusgrav breder sig. Den har betydet, at der er ryddet skov, som svarer til 35 fodboldbaner.

I retur har lokalbefolkningen ifølge skovloven krav på erstatningsskov, og dét har de fået. Men den nye skov bliver plantet to en halv times bilkørsel derfra - i Sønderjylland.

Niels Hilker, der er lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening Sorø, siger, at man på egnen mildest talt blev overrasket over den sønderjyske placering af den midtsjællandske skovoase:

- Vi var egentlig også lidt skuffede over, at skovejeren kunne finde på at placere den nye skov et helt andet sted.

Et hensyn om at plante skoven tæt på, hvor den er fældet, er kun en af adskillige hensyn, som Naturstyrelsen ifølge loven kan vælge at skele til, når de skal godkende, hvor en erstatningsskov skal genplantes.

Og det bør strammes op, mener skovpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Nora Skjernaa Hansen.

- Vi så meget gerne, der var regler for, at erstatningsskov skal komme den lokale befolkning og fauna til gode, siger hun.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har ikke ønsket at kommentere problematikken, men Venstres miljøordfører Erling Bonnesen mener, loven er god nok, som den er:

- Det vil altid bero på praktisk planlægning. Så man er også nødt til at få det på plads, selvom det ikke kan lykkes at gøre det helt tæt på, siger han.

Facebook
Twitter