Sprogcenter anklaget for snyd: "Vi bliver forfulgt og jagtet"

En sag om million-regninger udkæmpes med dyre advokater og kan koste sprogcenter livet.

En total krig udkæmpes nu på ikke mindre end fire fronter med dyre advokat-firmaer i forreste linje og med heftig verbal artilleri-ild mellem Næstved Kommune og et lille lokalt sprogcenter.

Det kan i sidste ende koste sprogcentret livet.

Det erkender direktør for Næstved Sprog- og Integrationscenter, NSI, Carsten Lê Madsen.

I mere end syv måneder har han og sprogcentret med 37 ansatte ligget i en skyttegravs-krig med kommunen, hvor beskyldninger om "snyd" er føget gennem luften.

Davids kamp mod Goliat

Senest har sprogcentret klaget til Tilsynet over Næstved Kommunes fremfærd.

Tilsynet hører under Ankestyrelsen, hvor det undersøger, om kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

Dermed er en ny front åben i sprogkrigen.

- Det er Davids kamp mod Goliat. Vi er et lille sprogcenter, der er oppe mod landets 15. største kommune. Hvis vi taber, vil vi dø. Hvis kommunen taber, kan den blot tage sagen til efterretning, siger Carsten Lê Madsen.

Han bruger i dag al sin tid på sagen, der koster dyrt i advokatregninger.

- Men hvis vi ikke arbejdede sammen med nogle af advokatbranchens bedste folk, ville vi bare blive kørt over af kommunen, lyder det fra direktøren for det kriseramte sprogcenter.

Tabt udbud startede sprogkrig

Hvis man skal forstå sagen mellem NSI og Næstved Kommune, er man nødt til at spole filmen tilbage til 2017.

Her mistede sprogcenteret sin største kunde, Næstved Kommune, da NSI tabte et udbud til en anden privat udbyder "Lærdansk". Årsagen var ifølge kommunen, at Lærdansk var 30 procent billigere.

NSI klagede over udbuddet i 2017, og man fik ret i, at begrundelsen for valget af Lærdansk ikke var tilstrækkelig udførlig. Udbuddet gik om et par gange, men med samme udfald: NSI var ude. Sagen verserer i øvrigt stadig i Klagenævnet for Udbud.

Ifølge Carsten Lê Madsen er det klagesagen, der er hele baggrunden for, at det 30 år lange og ellers gnidningsfrie samarbejde mellem sprogcentret og kommunen er gået i hårdknude.

- Siden klagen er vi blevet forfulgt. Vi er blevet jagtet, og jeg har en oplevelse af, at kommunen bare slår hårdt mod hårdt, fordi vi har holdt fast i vores klager, siger han.

Det afvises blankt af borgmester i Næstved, Carsten Rasmussen (S).

Han siger til DR Sjælland, at kommunen har været nødt til at undersøge NSI efter mistanke om snyd med sprogprøver.

- Det er vi simpelthen forpligtet til at undersøge som tilsynskommune, siger Carsten Rasmussen.

En uløselig knude kommer for retten

Tilsynet er nu endt i en gordisk knude - en knude, som ikke kan løses op, og som én eller flere dommere nu kommer til at bakse med.

Næstved Kommune har stævnet NSI, fordi den mener, at NSI skylder kommunen rundt regnet seks millioner kroner, og samtidig vil kommunen ikke anerkende en regning fra NSI på omtrent samme beløb for undervisning i sidste kvartal af 2017.

Så nu mødes de to parter altså i retten, og det er Næstved Kommune, der er skurken og årsag til, at det er kommet så vidt, siger Carsten Lê Madsen.

- Vi har hele tiden ønsket en dialog, men det har kommunen afvist, siger han.

Omvendt henviser borgmester Carsten Rasmussen til adskillige møder og et sidste forsøg på forlig i juni i år, der faldt til jorden, fordi der var for langt mellem parterne.

Borgmesteren synes, at det er en ulykkelig situation, at sagen er endt i retten, siger han.

- Der er jo ingen vindere i den her sag - hverken de ansatte, kursisterne, NSI eller Næstved Kommune, fastslår han.

Beskyldninger om snyd: "grundløse"

Omdrejningspunktet i sagen er spørgsmålet om, hvorvidt NSI har gjort sit arbejde godt nok i sidste kvartal af 2017 - blandt andet, om der er hastet elever igennem, der ikke var klar til at bestå, om kursister fik hjælp til sprogprøver, og om de blev testet i kendt materiale.

Men det er beskyldninger, der ikke har hold i virkeligheden, fastholder NSI-direktør Carsten Lê Madsen.

- Det er helt surrealistisk, at vi bliver udsat for disse anklager, for hverken vi eller vores revision har kunnet finde nogen uregelmæssigheder. Alligevel er det som om, vi i denne sag skal bevise vores uskyld og ikke kommunen, der skal bevise vores skyld.

Ifølge Carsten Lê Madsen bygger kommunens anklager på et løst grundlag, og den uafhængige rapport, Næstved Kommune har fået udarbejdet af revisions- og konsulentfirmaet BDO, kalder han konsekvent og med slet skjult foragt "Powerpoint-præsentationen".

BDO-rapporten er ganske rigtigt udformet i programmet Powerpoint og indeholder alvorlige anklager mod NSI.

Blandt andet har 12 anonyme tidligere NSI-medarbejdere over for konsulentfirmaet udtalt, at NSI havde ændret kultur i en "djøf'iseret" retning. Og så har de anonyme medarbejdere, hvis identitet end ikke er kendt af kommunen, også bekræftet, at der efter deres opfattelse blev snydt i testlokalet hos NSI i sidste kvartal.

- Vi har gentagne gange bedt om dokumentation for disse beskyldninger, men vi har ikke modtaget skyggen af dokumentation for noget af det. Det er løse og udokumenterede anklager, siger NSI-direktøren.

Halvdelen dumpede i ny sprogtest

En anden del af BDO-rapporten handler om 64 såkaldte "outliers" - kursister, der pludselig bestod hos NSI trods usædvanlige forløb med meget fravær eller tidligere vanskeligheder med at bestå.

BDO lod dem gå op til nye prøver hos Ålborg Sprogcenter, men 33 af de 64 kursister dumpede, selv om de blev testet på et niveau, der lå et eller to moduler under det, de havde bestået hos NSI.

Men heller ikke her har sprogcentret i Næstved haft mulighed for at rede trådene ud og forsvare sig, siger Carsten Lê Madsen.

- Når vi henvender os, får vi at vide, at prøvematerialet fra Sprogcenter Aalborg er makuleret. Noget mærkværdigt, da vi selv opbevarer alle vore sprogprøver.

En anonymiseret liste over deltagerne har NSI dog fået udleveret, og her fremgår det, at én af kursisterne havde vanskeligheder med "alfabetisering".

- Det er i BDO-rapporten blevet til, at flere kursister ikke kunne læse fra venstre mod højre, og i medieomtalen er det pludselig blevet til "mange", så en fjer bliver åbenbart også i denne sag til fem høns, fastslår Carsten Lê Madsen.

- Det har i dén grad skadet vores ry, men vi har ikke haft en chance for at få indsigt i baggrunden for anklagerne, selv om vi har spurgt igen og igen.

Kommune fryser 700.000 kroner inde

Og som om det ikke var nok med konflikter om regningen for sprogundervisningen, så er der også en anden økonomisk kamp mellem de stridende parter.

Næstved Kommune har nemlig gennem 15 år administreret og udbetalt lønninger til NSI's ansatte.

Efter ønske fra NSI fortsatte den ordning i tre måneder efter bruddet mellem de to parter, men hvor sprogcentret ellers tidligere straks har refunderet lønudgiften til Næstved Kommune efter regning - ja, så undlod NSI at betale kommunens udlæg gennem fire måneder.

Kommunen opdagede bare ikke de manglende indbetalinger - angiveligt på grund af et nyt økonomisystem.

Derfor mener kommunen at have 6,2 millioner kroner til gode. NSI har modregnet det beløb, sprogcentret mener at have til gode, og man nægter derfor at betale.

Det har fået kommunen til at "tilbageføre" medarbejderne - altså reelt at fyre dem med tilbagevirkende kraft og kradse blandt andet deres pensioner og feriepenge ind fra pensionsselskaberne - i alt foreløbig 700.000 kroner, som kommunen har sat ind på en lukket konto.

Det betragter NSI og deres advokater som berigelseskriminalitet, og de har derfor meldt sagen til politiet, der dog foreløbig ikke er "rykket" på anmeldelsen.

Et spørgsmål om liv eller død

Krigen er dermed total - og kampen er ifølge direktøren et spørgsmål om liv eller død for NSI, der ovenikøbet også er blevet stillet over for en regning for ekstra-undervisning af 140 kursusister, der ifølge kommunen ikke er på det niveau, de burde have.

- Hvordan de er kommet frem til det tal, står hen i det uvisse, men det er da lukrativt for vores efterfølger, Lærdansk, at de kan undervise 140 kursister på vores regning, siger Carsten Lê Madsen, der ikke er i tvivl om udfaldet, hvis retssagen går sprogcentret imod.

- Hvis vi taber, dør vi - så må vi lukke. Vi mener at have fire rigtigt gode sager juridisk set, og vore advokater siger, at de aldrig har set en lignende fremfærd fra en kommune. Men i vores omverden står vi ikke godt, for vi er udråbt til snydere.

Facebook
Twitter