Svaner flyver direkte i døden, når de møder en elledning

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er mindst 180 svaner døde i mødet med højspændingsledninger over en mark i Sydsjælland. Nu bliver kablerne afmærket.

Flere er blevet mødt af et makabert syn ved Dybsø Fjord i Sydsjælland, hvor et stort antal svaner er blevet dræbt efter at være fløjet ind i elledninger.

Elledningerne hænger lige i svanernes indflyvningsrute til et lavvandet område, der er et yderst populært fødested for den danske nationalfugl.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er mindst 180 svaner døde siden nytår, ved i skumringen at have ramt elledninger over markerne øst for fjorden.

Det er især de mellemhøje elledninger, der er problemet.

- De står meget uheldigt, fordi de står lige på tværs af den flyverute fuglene har hver morgen og hver aften, når de flyver til og fra deres overnatningspladser, fortæller biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted.

Ledningerne er svære at se for svanen, som nok kan flyve op til 60 kilometer i timen, men har svært ved at dreje.

- Svanen er ikke verdens mest manøvredygtige fugl. Nogle af svanerne ser ledningerne for sent og kolliderer med dem. Hvis de ikke dør med det samme, så dør eller skades de, når de rammer jorden, for de falder 30-40 meter ned, siger Knud Flensted.

De svaner, der overlever et styrt, må i de fleste tilfælde aflives, da de er for skadede.

Møde på Dødens Mark i dag mellem Dansk Ornitologisk Forening, Næstved Kommune og (Foto: Knud Flensted © Dansk Ornitologisk Forening)

I dag mødtes Energinet.dk med blandt andre Dansk Ornitologisk Forening og Næstved Kommune for at besigtige marken og diskutere diskutere mulige løsninger.

Marken er blevet kaldt "Dødens Mark" og videoer med svaner, der styrter ned efter mødet med ledningerne, er blevet delt tusindvis af gange på de sociale medier.

- Vi har aldrig hørt noget så massivt som det her, og vi er blevet noget chokerede over, hvad der er foregået. Det er kommet bag på os, at det kunne ske, siger afdelingsleder i Energinet.dk, Niels Bjørkom.

Samtidig presser Næstved Kommune nu på for at få det statslige Energinet.dk til at sikre højspændingsledningerne, der dagligt er årsag til adskillige svaners død. Det besluttede kommunen på et møde i aftes.

- Det er ikke en sag, hvor kommunen har nogen myndighed, men vi vil opfordre og anbefale Energinet til at lave nogle foranstaltninger. For eksempel kugler eller bånd på højspændingsledningerne, så svanerne kan se dem, siger teknikudvalgsformand i Næstved, Søren Revsbæk (V).

Nu bliver der sat afmærkning op

Efter mødet på marken i dag satte parterne sig i ned og fandt frem til både kort- og langsigtede løsninger.

I første omgang skal der sættes midlertidig afmærkning op på ledningerne.

- I de kommende uger vil der formentlig stadig være en del svaner, som flyver mod, men så vil man forsøge at få afmærket ledningerne, så nogle af svanerne ser dem i bedre tid og på den måde kan vi måske redde nogle af dem, siger Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

Nu vil Dansk Ornitologisk Forening de næste år kæmpe for, at højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord bliver gravet ned.

Fakta om knopsvanen

  • Knopsvanen er Danmarks største fugl og nu almindelig, men var omkring 1920'erne ved at blive udryddet. En totalfredning i 1926 medførte dog at bestanden kom på fode igen, så den nu næsten findes ynglende i enhver større dansk sø.

  • Om efteråret flyver knopsvanen ud til kysterne blandt andet ved Dybsø Fjord, hvor den tilbringer vinteren. Knopsvanen lever næsten udelukkende af vandplanter som ålegræs og tang, men æder også græs og korn. Når den flyver, frembringer vingerne en høj, syngende lyd.

  • Knopsvanen blev ved en seerafstemning i Danmarks Radio i 1984 valgt til Danmarks nationalfugl.

  • Dansk Ornitoligisk Forening skønner, at der hvert år dræbes cirka 5.000 knopsvaner i Danmark, fordi de flyver ind i luftledninger.

Facebook
Twitter