Tal ordentligt: Personalet på operationsstuen lærer at tale pænt for at undgå fejl

Operationssygeplejersker og kirurger på Slagelse Sygehus træner i at kommunikere klart og tydeligt for at undgå utilsigtede hændelser

Holdet af blandt andet kirurger og anæstesilæge- og sygeplejerske er i fuld gang med at operere på "Henning", mens uddannelsesansvarlig overlæge på Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse, Henrik Torup, er klar med instruktioner. (Foto: © Ann Smed Madsen, (c) DR)

På operationsbordet ligger Henning på 66 år, der skal have fjernet milten efter et fald fra en stige. Og selvom Henning er en dukke, så ligner det en rigtig operation.

Hele operationsholdet med sygeplejersker, anæstesilæge og kirurger står klar rundt om patienten. Instrumenterne er sprittet af og kitler, mundbind og handsker er på, men det er deres indbyrdes snak, der er i fokus.

For at undgå fejl og misforståelser under operationer træner personalet på Slagelse Sygehus i at tale klart og præcist til og med hinanden. For bedre kommunikation højner sikkerheden for patienterne, når de ligger på operationsbordet, siger Line Rosell Walker, der er overlæge på kirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus.

- Kommunikation er årsagen til rigtig mange utilsigtede hændelser, fortæller hun og uddyber:

- Jeg ved jo godt, at når jeg går ind på en operationsstue, hvad jeg skal, men nu ved jeg også, hvad de laver på anæstesisiden, hvad laver operationssygeplejerskerne, hvilke tanker er det, der foregår inde i hovedet på dem.

Undersøgelser har vist, at mange af de misforståelser og de fejl, der nogle gange kan ske, ikke skyldes manglende faglig viden eller teknisk kunnen, men mere misforstået kommunikation og samarbejde, forklarer uddannelsesansvarlig overlæge på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Henrik Torup.

Dårlig kommunikation kan medføre alvorlige fejl

Der kan ske mange forskellige fejl, når kommunikationen er uklar. Fejl, som i værste fald går ud over patienten, hvis for eksempel kirurgen bruger de forkerte instrumenter, eller at der ikke er blevet talt om, hvor lang tid operationen varer.

Det kan også være nogle mere alvorlige ting, forklarer Henrik Stig Jørgensen, der er vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse:

- At man for eksempel kommer til at operere på det forkerte ben eller foretager nogle ting, som kan have større, alvorlige konsekvenser for patienten, siger han.

Han understreger, at der generelt har været styr på kommunikationen og patientsikkerheden, men med den nye indsats bliver det trænet hyppigt og jævnligt, så der altid er en god kommunikation, trivsel og høj patientsikkerhed på operationsstuen.

Det er vigtigt, fordi de forskellige folk på gulvet har forskelligt fokus, forklarer læge i introstilling i kirurgi, Line Lydeking:

- Operationssygeplejersker er gode til at holde styr på, hvor mange servietter, der er blevet brugt. For der er sjældne tilfælde, hvor en serviet, er blevet glemt inde i maven. Og det gør altså bare noget rigtigt skidt ved en menneskekrop. Så det er supervigtigt, at de fortæller det til dem, der står og hiver servietter ud af maven.

Vigtigt med hele teamet

Line Lydeking er en af dem, der førte kniven ved træningen med dukken. Som ung læge synes hun, det er fedt at få lov til at øve sig:

- Vi har meget teori og kan sagtens snakke om, hvor vigtigt det er at tale ordentligt til hinanden og om, hvor hensigtsmæssigt det er at gøre visse ting, men det med at blive sat i en situation, hvor man skal bruge de ting, man har talt om tidligere og så få det sat ind i en case og en situation, det er rigtig dejligt, når man ikke er super trænet i det.

Læge i introstilling i kirurgi på Slagelse Sygehus Line Lydeking (tv) assisterer en anden kirurg ved det ene af to træningsscenarier. (Foto: © Ann Smed Madsen, (C) DR)

For Line Lydeking gør det hele forskellen, at det er det rigtige hold, der træner sammen, forklarer Line Lydeking:

- Det gør det mere life-like, siger hun og forklarer: Vi træner rigtig meget, hvor det er fem læger, der skal agere læge, portør og en sygeplejerske, og det bliver altid noget rod.

Den uddannelsesansvarlige overlæge Henrik Torup, forklarer, at det specielle ved det nye koncept netop er, at der bliver lavet en hel simulationstræning med de rigtige personer.

- Kirurgen er kirurg og spiller kirurg, anæstisilægen er anæstisilæge og spiller det, og operationssygeplejersken spiller også sin egen rolle. Det at lave en simulationstræning på tværs af faggrupperne giver en helt anden dynamik for holdet og et andet samspil.

- Det er noget, vi har kunnet mærke ude på operationsstuerne efterfølgende, at når vi har trænet sammen, så har det en afsmittende effekt på den kommunikation og det samarbejde, der foregår ude på operationsstuerne.

Udbredes til andre sygehuse

De andre sygehuse i Region Sjælland bliver også tilbudt træningen i at tale pænt, ordentligt og tydeligt til hinanden på operationsstuen.

Det her forløb gavner både patienternes sikkerhed og medarbejdernes trivsel. Det kan alt, hvad en kvalitetschef kunne ønske sig. Derfor glæder jeg mig over, at det nu kan bredes ud, så endnu flere får gavn af forløbet, siger Dorthe Tomsen, der er chef for kvalitet og forbedringer i Sundhedsstrategisk Planlægning i Region Sjælland.